Gladbestrijdingsplan 2016-2017

De gemeente heeft het gladheidbestrijdingsplan voor het winterseizoen 2016-2017 vastgesteld. Op hoofdlijnen wordt er op dezelfde manier met gladheid omgegaan als voorgaande jaren. De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM. Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vixia ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.

Routes

Het plan beschrijft de strooiroutes (dat zijn onder andere hoofdwegen, fietspaden en buslijnen) en het sneeuwruimen in de gemeente. Dit laatste komt aan bod als de primaire routes acceptabel schoon zijn.

Ter inzage

Het gladheidbestrijdingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis

Hoofdnavigatie