BsGW verstuurt belastingaanslagen in laatste week februari

In de week van 28 februari aanstaande worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen / waterschapsbelastingen voor het Logo BsGWjaar 2017 bezorgd. Tevens is het mogelijk om deze digitaal te ontvangen via MijnOverheid.

Aanmelden MijnOverheid

Steeds meer mensen activeren hun account op MijnOverheid.nl. Daardoor ontvangen zij het aanslagbiljet niet meer per post, maar digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld. Om te registreren of in te loggen is enkel DigiD nodig. Inwoners die zich vóór 15 februari registreren op de Berichtenbox in MijnOverheid.nl ontvangen het aanslagbiljet 2017 nog digitaal.

Digitaal WOZ-bezwaar, sneller antwoord

Inwoners die het niet eens zijn met een opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, kunnen rechtstreeks bezwaar maken bij BsGW. Iedereen die voor 15 april digitaal bezwaar maakt via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl krijgt snel antwoord. Bezwaren die via post of via zogenaamde WOZ-bureaus worden ontvangen hebben een langere afdoeningstermijn en zullen later beantwoord worden.

Hoofdnavigatie