Nieuwdorp laat van zich horen

Donderdag 30 november 2023

Bruisend Hart is de plek waar nu de kerk en het buurtcentrum (de oude basisschool) in Nieuwdorp staan. Voor deze locatie zijn grote plannen. De kerk en het buurtcentrum gaan plaatsmaken voor zorgwoningen en een nieuw buurtcentrum.

Informatie en meedenken tijdens de wijkbijeenkomst

Wat houdt een Bruisend Hart voor Nieuwdorp in? En wat is er nodig om Nieuwdorp te laten ‘bruisen’? Bij de laatste wijkavond in oktober gaven bewoners van Nieuwdorp hun mening en stelden ze kritische vragen over de plannen. Er werd gesproken over hoe bewoners mee kunnen denken. Gemeente Stein, Zaam Wonen en de werkgroep zijn vervolgens aan de slag gegaan.

Vragen waarop we nu al een antwoord weten

Tijdens de wijkbijeenkomst zijn veel vragen gesteld. Op veel vragen is nu al een antwoord. We weten al hoeveel woningen er gepland zijn, voor wie ze bestemd zijn en welke zorg er geleverd kan worden. We weten ook dat er delen van de kerk behouden blijven. De antwoorden op deze vragen staan in het overzicht onder het kopje 'Ideeën van inwoners'.

Ideeën van inwoners

Tijdens de wijkbijeenkomst kwamen inwoners met veel ideeën over hoe Bruisend Hart eruit kan komen te zien. Ideeën voor een buurtcafé en een gebedsruimte bijvoorbeeld. Maar ook ideeën over hoe de wijk groener kan worden met meer schaduw. Deze ideeën worden meegenomen in de ontwikkeling van de plannen. Dat betekent niet dat alles kan worden uitgevoerd. Ook deze ideeën vind je in het overzicht hieronder.

Infographic Nieuwdorp nov 2023

Meer informatie en zelf meedenken?

Kijk voor meer informatie op de pagina Nieuwdorp. Wil je meedenken en meedoen in de ontwikkeling van Bruisend Hart? Meld je aan voor de werkgroep. Dat kan nog tot 1 januari 2024. Stuur een e-mail naar nieuwdorp@zaam-wonen.nl.

Naar Actualiteiten wijkactieprogramma Nieuwdorp

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93