Zeven woonwagenstandplaatsen erbij in Stein

Dinsdag 2 juli 2024

In de gemeente Stein komen zeven nieuwe woonwagenstandplaatsen. Deze standplaatsen zijn een uitbreiding op de bestaande woonwagenlocaties. Op vier van de zeven huidige locaties vindt uitbreiding plaats.

De locaties waar we gaan uitbreiden zijn:

  • Veestraat in Stein (2 plekken)
  • Kinskystraat in Stein (2 plekken)
  • Swentiboldlaan in Urmond (2 plekken)
  • Julianaweg in Stein (1 plek)

De overige drie bestaande locaties krijgen géén uitbreiding.

In 2021-2022 is in de Provincie Limburg onderzoek gedaan naar de woningbehoefte van woonwagenstandplaatsen. Aanleiding was een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) om de woonwagencultuur in stand te houden. Eén van de uitgangspunten is dat woonwagenbewoners dezelfde kans hebben op huisvesting als overige inwoners. Dit behoefteonderzoek toont aan dat er in de gemeente Stein op de korte tot middellange termijn vijf tot zeven standplaatsen moeten bijkomen. Het gaat om standplaatsen geschikt voor de sociale huur en te verdelen over meerdere bestaande locaties.

De uitbreiding gaat om vaste woningen.

Woonzorgvisie

In de Woonzorgvisie van gemeente Stein is opgenomen dat uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen gewenst is. Er heeft een behoefte-inventarisatie plaatsgevonden waaruit dit bleek. Ook is het de wens van gemeente Stein om de woonwagencultuur in stand te houden.

Voor wie?

In het toewijzingsbeleid, vastgesteld in de Woonzorgvisie, is te lezen dat de oudste inwonende kinderen op de locatie (inschrijving bij Thuis in Limburg) voorrang hebben bij toewijzing van nieuwe en vrijkomende standplaatsen op de locatie waar ze wonen.

Planning

De gemeente gaat nu starten met de vergunningenprocedure en levert de woonrijpe grond waarna de woningcorporaties de woningen realiseren. Voor de toekomstige huurders is het van belang dat de woning betaalbaar is en blijft (sociale huur) en energiezuinig is.

Veelgestelde vragen

Wat gaat er gebeuren?

In onze gemeente komen in totaal zeven nieuwe woonwagenstandplaatsen. Op vier van de zeven huidige locaties vindt deze uitbreiding plaats.

De locaties waar we gaan uitbreiden zijn:

  • Veestraat (2 plekken)
  • Kinskystraat (2 plekken)
  • Julianaweg (1 plek)
  • Swentiboldlaan (2 plekken)

Waarom komt er uitbreiding?

In 2021-2022 is in de Provincie Limburg onderzoek gedaan naar de woningbehoefte van woonwagenstandplaatsen. Aanleiding was een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) om de woonwagencultuur in stand te houden. Eén van de uitgangspunten is dat woonwagenbewoners dezelfde kans hebben op huisvesting als overige inwoners. Dit behoefteonderzoek toont aan dat er in de gemeente Stein op de korte tot middellange termijn vijf tot zeven standplaatsen moeten bijkomen. Het gaat om standplaatsen geschikt voor de sociale huur en te verdelen over meerdere bestaande locaties. In de Woonzorgvisie die onze gemeenteraad in 2023 vaststelde, is opgenomen dat uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen gewenst is. Er is een behoefte inventarisatie gedaan waaruit naar voren kwam dat er vraag was naar woonwagenstandplaatsen. De gemeente Stein heeft zich uitgesproken de woonwagencultuur in stand te willen houden.

Wat voor woningen komen er?

De uitbreiding betreft vaste huurwoningen die worden toegewezen door de woningcorporaties.

Hoe worden de woningen toegewezen?

In het toewijzingsbeleid, vastgesteld in de Woonzorgvisie, is te lezen dat de oudste inwonende kinderen op de locatie (inschrijving bij Thuis in Limburg) voorrang hebben bij toewijzing van nieuwe en vrijkomende standplaatsen op de locatie waar ze wonen.

Wat is de planning?

De gemeente gaat nu starten met de vergunningenprocedure en levert de woonrijpe grond waarna de woningcorporaties de woningen realiseren. Voor de toekomstige huurders is het van belang dat de woning betaalbaar is en blijft (sociale huur) en energiezuinig is.

Kan ik nog bezwaar maken?

De mogelijkheden van realisatie van de extra standplaatsen zijn beperkt, er is daarom weinig ruimte om te participeren. Natuurlijk volgen we de formele procedure waarbij regulier bezwaar en beroep mogelijk is.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.