Bestrijding eikenprocessierups

Donderdag 25 mei 2023

Vanaf half mei bestrijden we met een biologisch middel om de eikenprocessierups weer te voorkomen. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het biologische middel is niet schadelijk voor mens en dier.

Naast onze bestrijding met een middel, houden ook koolmezen, kevers en sluipwespen de eikenprocessierupsen in toom. Binnen onze gemeente hangen daarom op meerdere plaatsen vogelnestkastjes voor de koolmezen. Ook slaan we, daar waar het kan, gazons en bermen afwisselend over met maaien voor een bloemrijkere begroeiing. In bermen en parken mag het groen wat ruiger zijn, zodat de natuurlijke vijanden van de processierups er hun leefgebied kunnen vinden. De effecten zijn al zichtbaar.

Waarom preventieve bestrijding?

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups, omdat de brandharen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Zoals jeuk en huidontstekingen. Ook kortademigheid, kriebelhoest, koorts of misselijkheid kunnen voorkomen. De brandharen van de rups worden door de wind meegevoerd. Zo kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest zijn, er toch last van hebben. De eikenprocessierups in toom houden met alleen ‘natuurlijke vijanden is nog niet mogelijk.

Werkwijze

De preventieve bestrijding kan alleen bij goed weer en is afhankelijk van de uitgegroeide jonge bladeren op de eikenbomen. Het biologisch middel spuiten we in de toppen van de bomen. Enige overlast ervaren is mogelijk doordat takjes en bladeren uit de bomen waaien en in tuinen of weilanden terechtkomen. Contact met dit middel kan overgevoeligheid veroorzaken, maar is niet schadelijk. Uiteraard doen wij  ons best om dit te voorkomen.

Rupsennesten ruimen

Van eind mei tot en met juni kunnen rupsennesten in de bomen voorkomen. Zowel op bespoten als onbespoten locaties. Deze nesten worden waar nodig en mogelijk verwijderd door ze weg te zuigen. Het gaat dan om plekken in de buurt van woningen, scholen en langs wegen en paden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom bekijkt de gemeente per locatie of er bestrijding kan en zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er regelmatig mensen in de buurt van de boom of het nest komen. In het buitengebied worden voor zover nodig bomen met rupsennesten gemarkeerd met een rood lint. Als voorbijganger ben je zo gewaarschuwd op de aanwezigheid van een rupsennest.

Wat kun je zelf doen?

Probeer direct contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Het advies is om uit de buurt te blijven van eikenbomen met processierupsen en nesten. Heb je een nest zien? Geef dit dan door aan de gemeente op de meldingenpagina. Dit kan ook door een e-mail te sturen naar info@gemeentestein.nl of door te bellen naar 046 - 435 93 93.

Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op de pagina van GGD Zuid-Limburg.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93