Onderhoudswerkzaamheden aan brug Stein over het Julianakanaal

Donderdag 28 juli 2022

Rijkswaterstaat (RWS) laat in augustus onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan brug Stein over het Julianakanaal. De brug is daardoor twee weken afgesloten.

Omleiding van 8 tot en met 19 augustus

Brug Stein over het Julianakanaal is niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer van 8 tot en met 19 augustus. Dan wordt de deklaag van de rijbaan vervangen waarbij tevens het onderliggende brugdek wordt gerepareerd. Ook de voegovergangen van de brug die uitzetten en krimp van de brug opvangen worden vervangen. Daarnaast vindt conservering (aanbrengen verflagen) van de stalen oplegging van de brug plaats. Het fietsverkeer kan gedurende deze werkzaamheden gebruik blijven maken van de aangrenzende fietsbrug.

Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes met gele borden aangegeven. Deze borden geven tijdig de alternatieve route aan. Voor autoverkeer naar Meers en omgeving gaat deze route over brug Elsloo. Vrachtverkeer kan die route niet volgen. Voor vrachtverkeer is daarom een andere route aangegeven via de bruggen van Urmond (Mauritslaan) en Berg (Bergerweg). De te gebruiken route is mede afhankelijk van de belading van de vrachtwagen, aangezien voor de brug bij Urmond een lastbeperking geldt. Gedurende deze periode geldt een parkeerverbod in de Beekstraat, Grotestraat en Raadhuisstraat. Nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Er zijn opstelplaatsen voor vrachtverkeer gemaakt zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren. Op sommige plekken zijn parkeerverboden ingesteld om benodigde ruimte te winnen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de werkzaamheden of heb je vragen? Dan kun je bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002. Dit nummer is gratis en van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.