Tijdelijke opvang asielzoekers in Stein

Woensdag 6 juli 2022

Nederland heeft te maken met een flinke toestroom aan vluchtelingen uit verschillende delen van de wereld. Dit zijn mensen die onder de meest vreselijke omstandigheden hun huis moesten verlaten. Deze mensen komen aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hier is veel te weinig ruimte om iedereen een veilige plek te bieden. Het kabinet heeft de opvang daarom uitgeroepen tot nationale crisis. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) doet daarbij een dringend beroep op gemeenten om asielzoekers tijdelijk op te vangen, terwijl zij aan een structurele oplossing werken.

Stein helpt

“Als college van Burgemeester en Wethouders is het onze maatschappelijke plicht om te helpen waar we kunnen. Want in Stein staan we voor een ander klaar. Deze mensen kunnen we niet op stoelen of buiten laten slapen. Dat is onmenselijk. Daarom heeft het college van B&W besloten om tijdelijk 50 asielzoekers op te vangen”. Aldus burgemeester Leurs-Mordang.

Opvanglocatie

Deze 50 asielzoekers worden van woensdag 13 juli tot en met zaterdag 1 oktober 2022 tijdelijk opgevangen in het voormalige zalencentrum Vivaldi achter het gemeentehuis. Hiervoor verhuizen team Wijkbeheer en stichting Verrassingsdag tijdelijk naar een alternatieve locatie. Overdag zijn er medewerkers van de gemeente en de Veiligheidsregio aanwezig, ook in de nacht is er begeleiding.

Q&A

Vragen en antwoorden noodopvang asielzoekers voormalig zalencentrum Vivaldi Stein

Is het echt nodig dat Stein bijspringt in de opvang van asielzoekers?

De opvang van asielzoekers is een maatschappelijke plicht. Onder normale omstandigheden zijn er in Nederland vaste plekken voor de opvang. Maar omdat de toestroom van mensen die een heenkomen zoeken groter is dan normaal, volstaan de reguliere processen op dit moment niet. De gemeente Stein vindt het van belang om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke probleem.

Waar komen de asielzoekers oorspronkelijk vandaan?

In Ter Apel worden mensen opgevangen met zeer uiteenlopende achtergronden.

Hoe kan het dat Stein opeens ruimte beschikbaar heeft voor asielzoekers?

Noodopvang van asielzoekers wordt niet ingericht in woningen. Deze zijn ook niet zomaar beschikbaar in onze gemeente. Deze noodopvang bestaat ook daadwerkelijk uit een noodlocatie, vanwege de korte duur is het mogelijk om mensen hier te laten slapen.

Hoe ziet de opvanglocatie eruit?

De beschikbare ruimte wordt ingericht met bedden en andere basisbenodigdheden. De gemeente verzorgt de opvang in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Waar gaan de vluchtelingen naartoe als ze de noodopvang verlaten?

Elke persoon krijgt huisvesting aangeboden via het reguliere proces van het COA. Dat kan overal in Nederland zijn en hangt af van de beschikbaarheid van verblijfsruimte.

Wie heeft de termijn 1 oktober bepaald?

Gezien de nationale crisis asielopvang, heeft het kabinet alle veiligheidsregio’s in Nederland opdracht gegevens om tijdelijk, tot 1 oktober, asielzoekers te huisvesten. Zo moet ook de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tot 1 oktober aanstaande 225 asielzoekers huisvesten. Het college van Stein heeft besloten hieraan een bijdrage te leveren door tot 1 oktober 50 asielzoekers op te vangen.

Wat als het Rijk ze langer wil onderbrengen in Stein, is dat een optie?

Op dit moment is deze vraag niet ter sprake.

Hebben jullie je aangeboden bij  het Rijk, of hebben ze jullie gevraagd?

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gezamenlijke resultaatverplichting om de opgedragen 225 asielzoekers te huisvesten. Het college van Stein draagt hier binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn steentje aan bij. Enkele andere gemeenten gingen Stein al voor.

Moeten er aan het pand nog aanpassingen gedaan worden? En zo ja welke?

Aan het pand worden geen noemenswaardige aanpassingen gedaan. Het betreft hier crisisnoodopvang.

Hoe worden de mensen gehuisvest in Vivaldi (daarmee bedoel ik: slapen ze op veldbedden, is er een kookgelegenheid of komt er catering, is er voldoende douchecapaciteit, etc)?

Het voormalige zalencentrum bestaat uit twee ruimten. In een van de zalen wordt een slaapzaal ingericht waar de asielzoekers op veldbedden slapen. De zaal ernaast wordt ingericht als leefruimte waar ook gegeten zal worden. Er is geen keuken aanwezig, het eten wordt dan ook verzorgd door een cateraar. Douches zijn er ook niet, hiervoor plaatsen we een mobiele douche unit met voldoende douches aan de achterzijde van het pand. Toiletten zijn voldoende aanwezig in de voormalig feestzaal. Aan de voorzijde wordt ook nog een beperkt buitenverblijf ingericht.

Zijn de buurtbewoners op de hoogte gesteld? En zo ja wat was hun reactie?

Omliggende bedrijven, instanties en bewoners van de Dieterenstaat en de Stadhouderslaan (tot aan de rotonde waar de Stadhouderslaan de Drossaert Ecrevissestraat kruist) zijn via een brief geïnformeerd. Daarnaast hebben we een persbericht verzonden en dit ook via social media verspreid. Reacties hierop zijn wisselend, vergelijkbaar met andere locaties waar asielzoekers opgevangen worden.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93