Asfalt onderhoud Business park Stein

Woensdag 6 april 2022

In opdracht van de Gemeente Stein start Wegenbouw Kurvers maandag 11 april met werkzaamheden aan het Business Park Stein.

Wat gaan we doen?

De bestaande toplaag van de asfalt wordt verwijderd. Vervolgens worden er reparaties aan de onderlagen en aan aanliggend straatwerk uitgevoerd. Aansluitend wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht.

Waar gaan we werken?

De werkzaamheden vinden plaats ter plaatse van Business Park Stein. Op onderstaande kaart zijn de werkvakken en fasering weergegeven.

Wanneer?

We starten met de werkzaamheden op maandag 11 april a.s. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 5 tot 6 weken in beslag nemen. Om overlast te beperken werken we gefaseerd.

Het verwijderen van asfalt en uitvoeren van reparaties vindt plaats gedurende reguliere werktijden. Het aanbrengen van de asfaltdeklaag vindt in één weekend plaats. Dit staat gepland voor zaterdag 14 mei en zondag 15 mei.

Genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weeromstandigheden. In principe wordt er gewerkt op weekdagen tussen 07.00 en 17.00 uur.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden 

Tijdens de werkzaamheden worden de beschreven werkvakken volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer ten behoeve van de bedrijven blijft beperkt mogelijk. De bereikbaarheid is afgestemd met de aanliggende bedrijven.
Tijdens asfalteren van de deklaag is er géén verkeer mogelijk!

Elke fase kent zijn eigen verkeersmaatregelen plan. Je kunt hieronder de verschillende fases bekijken.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.