Noodkap bomen Veedrift Heidekamppark

Dinsdag 29 maart 2022

Deze week start Sabic met de noodkap van 26 bomen (valse acacia’s) in de Veedrift van het Heidekamppark in Urmond. Onder deze bomen ligt een transportleiding van Chemelot Site naar de Haven in Stein. Metingen en inspecties hebben laten zien dat de coating van deze transportleidingen op drie plekken beschadigd is. Om de leidingen te kunnen repareren, is de kap noodzakelijk.

In goed overleg

Sabic heeft, samen met Bodemzorg Limburg, een vergunning voor de noodkap aangevraagd bij de gemeente Stein. De 26 bomen die gekapt worden, zijn in goed overleg met  Sabic, Bodemzorg Limburg en de gemeente geselecteerd.  In mei/juni van dit jaar start Sabic met het herstel van de transportleidingen op deze drie plekken.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming verplicht een inspectie op bijzondere diersoorten in de bomen. Wanneer er bijzondere dierensoorten in de bomen worden gevonden, dan vindt de kap tot na het broedseizoen plaats.

Bezoekers van het park

Om de kap van de bomen en het herstellen van de leidingen goed en veilig te kunnen uitvoeren, wordt voor wandelaars een andere route aangelegd. Op informatieborden bij de ingangen en op informatieborden bij de drie locaties waar bomen gekapt worden in de Veedrift van het Heidekamppark kunnen bezoekers lezen welke werkzaamheden plaatsvinden en waarom.

Kapvergunning 280 bomen in de Veedrift nog niet verleend

Belangrijk is te vermelden dat Sabic vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd heeft voor de kap van 280 bomen in de Veedrift van het Heidekamppark. Sabic heeft deze omgevingsvergunning ingediend om de veiligheid van deze transportleidingen te waarborgen en verdere aantasting van de aanwezige leidingen te voorkomen. Meerdere zienswijzen zijn ingediend tegen dit voornemen omdat de Veedrift zowel een hoge natuur - en cultuurhistorische waarde heeft. In overleg met Sabic is dan ook besloten om in eerste instantie de drie locaties aan te pakken en dan een goede afweging te maken over de noodzaak van kap van de 280 bomen.

Noodkap Heidekamppark

Locatie van de kapotte leidingen

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.