Verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen

Vrijdag 25 februari 2022

De gemeente Stein organiseert in samenwerking met Streekomroep Bie Os op donderdag 10 maart van 19.00 tot 21.00 uur het finale verkiezingsdebat in het Maaslanscentrum in Elsloo. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart zullen de lijsttrekkers van de deelnemende partijen onder leiding van Tom Jessen als spreekstalmeester, debatteren over actuele thema's.

Je bent van harte uitgenodigd dit debat live mee te maken. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Ook is het debat te volgen via Bie Os. 

Thema’s die aan bod komen:

 • Burgerparticipatie / dorpsparticipatie
  Stelling: Participatie moet vanuit de kernen komen, niet vanuit de gemeente.
 • Regionale samenwerking
  Stelling: Samenwerking met andere gemeenten is essentieel voor de toekomst van een zelfstandig Stein.
 • Krimp
  Stelling: De gemeente moet krimp veel serieuzer nemen en nu beleid voor de toekomst maken.
 • Bramert Noord
  Stelling: De bebouwing op Bramert Noord moet doorgaan.
 • Jongeren en ouderen huisvesting
  Stelling: Stein heeft meer passende woonvoorzieningen voor ouderen en jongeren nodig.
 • Lastendruk
  Stelling: Het jaarlijks stijgen van de lokale lasten met een standaard bedrag is gerechtvaardigd.
 • Economische kansen
  Stelling: De doorontwikkeling van voorzieningen (bv. recreatie en toerisme) versterkt de economie in Stein.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.