Nieuwe online producten beschikbaar

Maandag 11 oktober 2021

De afgelopen tijd zijn een aantal online producten op onze website gewijzigd en toegevoegd. Burgers en bedrijven kunnen vanaf nu makkelijker online aanvragen doen door middel van DigiD of E-herkenning.

Het gaat om de volgende producten:

Bedrijven met E-herkenning:

  • Uittreksel BRP
  • Uittreksel Burgerlijke Stand

Burgers met DigiD

  • Verhuizing
  • Uittreksel BRP
  • Uittreksel Burgerlijke Stand
  • Bewijs van in leven zijn
  • Bewijs van Nederlanderschap
  • Wijzigen naamgebruik

Bij vragen of opmerkingen over deze online producten kun je mailen naar info@gemeentestein.nl

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93