Rioolrenovatie gemeente Stein

Maandag 27 september 2021

Een aantal rioolstrengen in de gemeente Stein bevindt zich in een dusdanige staat dat besloten is om deze rioolstrengen te vernieuwen. Er is gekozen voor een duurzame oplossing: relining ook wel kousmethode genoemd. Hierbij wordt er een kunstofkous aan binnenzijde van de rioolbuis aangebracht waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.

Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor hinder tot een minimum beperkt blijven. Aannemer GMB zal deze werkzaamheden de komende periode uitvoeren.

Kousmethode

Bij relining wordt een kunststofkous via de putten aangebracht in het bestaande riool. De kous wordt met lucht op druk gezet en uitgehard met uv-licht of warm water. Nadat de kous volledig is uitgehard (binnen één dag) worden de huisaansluitingen weer geopend en kan er weer normaal geloosd worden op het riool. Vanaf dat moment kan het riool weer minimaal vijftig jaar mee.

Locaties

De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten:

  • Vaartstraat, Stein
  • Obbichterstraat/Beatrixpplein, Berg aan de Maas
  • Veerweg, berg aan de Maas

Planning & schriftelijk bericht

De werkzaamheden staan ingepland van 8 t/m 19 oktober a.s. (tussen 07:30u en 16:30u). Zodra de werkzaamheden in jouw omgeving van start gaan ontvang je schriftelijk bericht van GMB over de werkzaamheden.

Wat merk je van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden komt wateroverlast bijna niet voor. Toch gebeurt het incidenteel dat er tijdens de reiniging door luchtverplaatsingen water via de huisaansluiting binnenkomt. Dat houdt in dat er water via het toilet omhoog kan komen. Het is daarom verstandig om het toiletdeksel naar beneden te houden en eventueel af te dekken met iets zwaars (gevulde emmer). Geuroverlast na de reinigingswerkzaamheden kun je zelf snel verhelpen door de watersloten weer te vullen met water (toilet doorspoelen en kranen even laten lopen). De geur zal dan snel verdwijnen. Daarnaast kan het voorkomen dat de straat tijdelijk (deels) wordt afgesloten voor doorgaand rijverkeer. Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

Wat wordt gevraagd van de direct omwonenden?

Om het riool te kunnen renoveren sluiten de GMB jouw huisaansluiting op het hoofdriool tijdelijk af, waardoor je tijdelijk beperkt water kunt gebruiken. Dat betekent dat je best af en toe je handen kunt wassen of het toilet kunt doorspoelen. Het nemen van een douche, het draaien van een was of het gebruiken van een vaatwasser is niet mogelijk. Aan het einde van de werkdag hebben we de aansluiting weer geopend en kun je weer lozen op het riool. Daarnaast wordt gevraagd om geen auto's te parkeren binnen 10 meter van een inspectieput. Dat zijn de grote vierkante putten met ronde deksels (60 cm) in de straat.

Inwoners voor wie bovenstaande instructies gelden, ontvangen een brief van GMB.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op www.gmbinuwbuurt.eu of neem contact op met GMB Rioleringstechnieken via telefoonnummer (088) 885 42 00 of e-mail: info@gmb.eu. Vraag hierbij naar de projectleider, Bart Schoemaker.

Afbeeldingen te relinen riolen

Bekijk via dit pdf-bestand (PDF, 311.8 kB) de afbeeldingen van de te relinen riolen. 

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.