Rijk vergoedt ook schade door hoogwater aan personenauto’s van particulieren.

Maandag 20 september 2021

Is jouw auto door het hoogwater in juli zo beschadigd dat hij technisch total loss is verklaard? Dan kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de rijksoverheid. Dit is op 9 september bekend geworden.

De hoogte van de vergoeding in de schade is € 2.700 voor een personenauto van een particulier. De auto was aantoonbaar WA of WA+ verzekerd. Daarnaast moet in geval van een WA+ verzekering duidelijk zijn dat de verzekeraar de claim heeft afgewezen.

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet je:

  • een kopie van de verzekeringspolis aanleveren;
  • een afwijzingsbrief van de verzekeraar meesturen (in geval van een WA+ verzekering)
  • een vrijwaringsbewijs of ander bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de personenauto total loss is.

Let op: 
Schade kan tot uiterlijk 15 december 2021 gemeld worden via deze pagina. 

Je vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden..

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.