Herstel hoogwaterschade oevers Grensmaas

Vrijdag 10 september 2021

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas vanaf volgende week aan de slag met het herstel van de schade aan de oevers van de Maas, veroorzaakt door het extreme hoogwater van juli.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het hoogwater op het Maastraject tussen Meerssen en Echt-Susteren op diverse locaties voor forse erosie heeft gezorgd. Stortstenen zijn met de hoogwatergolf meegevoerd, oeverbeschermingen zijn weggespoeld en keerwanddelen zijn verdwenen. Bovendien is er veel zand afgezet langs de oevers door het ontstaan van stroomkuilen in de rivierbodem.

In Grevenbicht hebben die zandafzettingen geleid tot het voortijdig uit de vaart halen van het voetveer. Op diverse locaties zijn ook bomen en struiken ontworteld door de kracht van het sterk stromende water.

Opvullen

Het Consortium gaat de komende weken aan de gang met het aanbrengen van nieuwe bestorting, het maaien en opruimen van ontwortelde bomen en struiken en het opvullen van de stroomkuilen in de bodem van de Maas.

De locaties van de beschadigde oevers zijn: Geulle aan de Maas, Meers, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas, Nattenhoven, Grevenbicht en Visserweert. Tussen buurtschap Kokkelert en de brug naar Maaseik is de rivieroever ook geƫrodeerd door het hoogwater.

Ook hier wordt de oever hersteld en daar waar nodig voorzien van een nieuwe oeverbescherming. De werkzaamheden nemen zeker enkele weken in beslag.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.