Live blog over hoog water

Maandag 26 juli 2021

Dinsdag 27 juli 13.00 uur: Gevonden of verloren voorwerpen

Heb je iets gevonden? Of ben je iets verloren? Hier lees je wat je het beste kun doen:
www.gemeentestein.nl/gevonden-of-verloren-voorwerpen

Maandag 26 juli 8.00 uur: opruimacties getroffen gebieden 

We ontvangen nog steeds veel signalen van inwoners die hulp aanbieden bij het opschonen van de getroffen gebieden. Dat is lovenswaardig en herkenbaar in de Steinse mentaliteit: de schouders eronder! Graag brengen we nogmaals onder de aandacht om niet op eigen houtje deze gebieden in te gaan. Ook niet om te wandelen. Dit vanwege eigen veiligheid. Opschonen gebeurt gecontroleerd, onder toezicht van professionals en met gebruik van de juiste materialen.

Zodra duidelijk is waar we hulp kunnen gebruiken bij het opruimen, laten we dit via onze gebruikelijke kanalen weten.

Opruimactie Urmond tussen Casa Montana en Schutterij Urmond 

Een gecontroleerde opruimactie in Urmond tussen Casa Montana en Schutterij Urmond wordt voorbereid. Dit zal plaatvinden op 31 juli om 9.00 uur in afstemming met Rob Janssen (vrijwilliger) en Kevin v/d Wauw (vrijwilliger). Er wordt verzamelt bij het Schutterslokaal (Schutterij Urmond). Rob en Kevin geven vooraf daar een briefing en benadrukt dat het enkel gaat om zwerfvuil / drijfvuil prikken op en naast het struinpad. Het gebied is t.o.v. Meers veel minder bezaait met drijfvuil. 

Gemeente Stein faciliteert handschoenen, prikkers en vuilniszakken en aan aantal vlaaien.
Let op: de brug over de Ur is afgesloten i.v.m. veiligheid!

Zondag 25 juli 21.00 uur Herstel PALL-leiding bij Urmond van start

Consortium Grensmaas start maandag (26 juli) met het herstel van de pijpleiding Antwerpen-Limburg-Luik (PALL) in de Maas tussen Maasband en Urmond. Door afkalving van de oevers tijdens het hoogwater van vorige week is de leiding waarin nafta wordt getransporteerd naar het bedrijventerrein Chemelot beschadigd. Nafta wordt verwerkt in de zogenaamde kraakinstallaties op Chemelot.

De werkzaamheden beginnen met de aanleg van een dam tussen de Nederlandse en Belgische Maasoever. De stortsteen voor die dam wordt via een route op de veldwegen buiten de dorpen van Maasband naar Urmond aangevoerd met vrachtauto’s. Dat levert weinig tot geen overlast op voor de inwoners.

Lees meer hierover op www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

Zondag 25 juli 20.00 uur: Opruimactie natuurgebieden na hoog water

In de natuurgebieden langs de Maas is heel veel rommel achtergebleven na het hoogwater. Terreinbeheerder Natuurmonumenten heeft hulp nodig en organiseert daarom begeleide opruimacties 

Op dinsdag 27 juli wordt gestart in het natuurgebied bij Meers. Wil jij als vrijwilliger meehelpen? Heel graag! Dat kan in de ochtend (9.00-12.00 uur) of middag (13.00-16.00 uur). Lees meer op de website van natuurmonumenten. 

Let op: dit is een georganiseerde opruimactie begeleid door Natuurmonumenten. Het natuurgebied is en blijft voorlopig nog afgesloten voor publiek. Ga dus zeker niet op eigen houtje aan de slag. De komende tijd volgen er meer opruimacties in de Maasvallei. Houd daarvoor de berichtgeving op de website van Natuurmonumenten in de gaten. 

Donderdag 22 juli 17.15 uur: Risico’s en de handelingsperspectieven vervuild slib

Mensen vragen zich met name af of ze ziek kunnen worden na contact met mogelijk verontreinigd slib en/of water. De kans dat mensen ook daadwerkelijk ziek worden na dit contact is klein. De zorg van de GGD betreft met name het langdurig contact (dagelijks gedurende langere tijd) met eventuele verontreinigingen als er niet zorgvuldig wordt opgeruimd. Deze en andere informatie is terug te vinden op de website van de GGD

De GGD heeft vanochtend van het RIVM aanvullende informatie ontvangen ten aanzien van het houden van klein vee en de consumptie van vlees, eieren en zuivel. Het RIVM geeft aan dat het twee maanden binnenhouden van klein vee niet nodig is! Aanvullende informatie is ook terug te vinden op de website van de GGD. 

Donderdag 22 juli 13.00 uur: Westelijke Kanaalweg

De Westelijke Kanaalweg is weer open voor alle verkeer.

Donderdag 22 juli 11.45 uur: Update veerpont 

Volgens de reder is het veerpont zelf niet beschadigd en ook het feit dat een gierpontje (klein bootje waar touw aan vast ligt) verdwenen is zou het varen niet moeten belemmeren. Het probleem is het erosiegat, waardoor de veerstoep aan de Vlaamse kant is weggezakt. Vlaanderen wil verdere inspectie doen zodra het water wat meer gezakt is. Als men weet wat en hoe gerepareerd kan worden dan zal dit mogelijk niet heel snel uitgevoerd kunnen worden i.v.m. bouwvak. Men geeft aan dat het veer daarom mogelijk pas in augustus weer in de vaart genomen kan worden.

Maandag 19 juli 16.15 uur: Opruimactie Maas Meers 

Op verzoek van Sjwan Meas wordt er in samenwerking met de Gemeente Stein opgeruimd langs de maas. Betreft het gebied buiten de winterdijk.

 • Dinsdag 20 juli en donderdag 22 juli
 • Van 10.00uur tot 14.00uur
 • Verzamelen op Dijkweg Meers bij bankje (achter gymzaal), naast nr. 23.
 • Denk aan stevig schoeisel en handschoenen

De gemeente Stein zorgt voor materialen als zakken, grijpers, hesjes, handschoenen, vervoer voor de afvoer van het afval, maar ook voor koffie/fris met vlaai.

Na een briefing gaan we samen aan de slag. Let op: houd 5 meter afstand van het water voor je eigen veiligheid.

Maandag 19 juli, 11.30 uur: Opruimen en herstel

De gemeente ruimt het achtergebleven drijfvuil in het getroffen gebied op en schoont de wegen op zodat deze weer op veilige wijze begaanbaar worden. Dit kan nog een aantal dagen duren. Hoe lang exact is nu nog niet bekend.

Dit zijn wegen die momenteel nog afgesloten zijn:

 • Urmonderparallelweg
 • Leutherhoekweg 
 • Nieuwedijkweg (vanwege de aanwezig bigbags)
 • Fietspad tussen Veldjensweg en Veldschuurdijk
 • Veldjensdwarsweg
 • Op de Weerdt
 • Westelijke Kanaalweg
 • Veerstoep bij het veer

Inwoners die eigen terrein schoonmaken, wordt gevraagd het drijfvuil zoveel mogelijk op centrale hopen te verzamelen. De locaties daarvan kunnen telefonisch worden doorgegeven aan de gemeente via 046-43 59 393. Vervolgens zal Rijkswaterstaat het verzamelde drijfvuil verwijderen.

Inwoners verenigt in de Werkgroep Sjwan Meas zijn ook actief om het gebied op te schonen. Andere vrijwilligers die ook willen helpen, kunnen zich melden bij de gemeente via telefoonnummer 046-43 59 393.

Afbeelding werkzaamheden veerstoep

Maandag 19 juli, 11.25 uur: Oproep GGD Zuid-Limburg: Voorkom gezondheidsrisico’s

De hoge waterstand van de onder andere de Maas, beken en zijrivieren zorgt ervoor dat slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. De GGD Zuid Limburg geeft onderstaand advies om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Adviezen

 1. Laat kinderen niet direct in het slib spelen. Daar waar kinderen veel spelen dient het slib goed verwijderd te worden, denk aan tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken.
 2. Eet geen gewassen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen in het water zoals olie.
 3. Verwijder al het zichtbare slib uit moestuinen, om zo de tuinen weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen. Zorg er vervolgens voor dat de grond niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed wordt bemest, omdat daarmee voor een groot deel wordt voorkomen dat zware metalen in de planten worden opgenomen.
 4. Gebruik particuliere waterputten die in contact zijn geweest met oppervlaktewater niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
 5. Laat vee tot twee maanden na terugtrekking van het water niet grazen op met slib verontreinigd grasland.

Meer informatie en een lijst met veel gestelde vragen staat www.ggdzl.nl. Voor verdere vragen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de unit Medische Milieukunde via 088-880 50 70 of gemaild worden naar milieu@ggdzl.nl.

Maandag 19 juli, 11.20 uur: Oproep WML: Vermijd niet-strikt noodzakelijk kraanwatergebruik

WML ziet het kraanwatergebruik op dit moment toenemen. Dat heeft te maken met de schoonmaakwerkzaamheden in Zuid-Limburg als gevolg van de recente overstromingen.

Aangezien WML naar aanleiding van de hoge Maaswaterstand en de overstromingen nog niet de volle productiecapaciteit tot haar beschikking heeft, wordt gevraagd om niet-strikt noodzakelijk watergebruik, zoals het vullen van zwembadjes en het poetsen van de auto, de komende dagen zoveel mogelijk te vermijden.

Zondag 18 juli, 11.15 uur: Kasteel Elsloo weer volledig bereikbaar

Kasteel Elsloo is inmiddels weer volledig bereikbaar. 

Zaterdag 17 juli, 17.30 uur: update zaterdag 17 juli

De noodverordening is niet meer van toepassing en wordt afgeschaald van grip 4 naar grip 2 vanaf 18.00. 

Momenteel is kasteel Elsloo niet bereikbaar. Er is hulp aanwezig om het kasteel wel weer bereikbaar te maken. 

Vrijdag 16 juli, 17.30 uur: zandzakken vullen bij Dirix in Elsloo

We hebben gisteren al gezien dat de inwoners van onze gemeente elkaar graag wilden helpen. Zit jij ook thuis en wil jij ook iets betekenen voor de mensen in Limburg die nog steeds kampen met wateroverlast? Vanaf nu kun je ons helpen met het vullen van zandzakken. Onze collega’s van de Algemene Dienst zijn al aanwezig!

 • Waar? Dirix, Elsloo
 • Wat heb je nodig? Een schop
 • Wanneer? Voorlopig alleen vanavond

Vrijdag 16 juli, 16.45 uur: Situatie dijk Julianakanaal Bunde

Zie hieronder het gebied dat door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is aangeduid als risicogebied door het ontstane gat in de dijk bij Bunde. Hier valt Stein dus niet onder.

Kijk op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor de laatste ontwikkelingen. 

gebied julianakanaal

Vrijdag 16 juli, 12.30 uur: Op de Weerdt afgesloten

Ook Op de Weerdt is afgesloten. 

Samengevat zijn nu de volgende wegen afgesloten vanwege het hoge water:

 • Op de Weerdt
 • Westelijke Kanaalweg
 • Oostelijke Kanaalweg
 • Geerlingskuilweg
 • Leutherhoekweg
 • Urmonder Parallelweg
 • Veldjensweg
 • Koegrienddijkweg

Deze wegen in het buitengebied blijven de komende dagen afgesloten. Deze worden vrijgegeven zodra het water voldoende is gezakt en ze weer begaanbaar zijn gemaakt door het verwijderen van slib en zwerfafval.

Verwijder niet de afzethekken! Zolang de wegen niet door de gemeente schoon zijn vrijgegeven, is er slipgevaar. 

Vrijdag 16 juli, 11.30 uur: Slachtofferhulp

Burgemeester Leurs: ‘De situatie van gisteren heeft mij, net als velen van jullie, enorm aangegrepen. Maar ik wil jullie bedanken. De kracht die jullie als samenleving tonen om elkaar, ondanks alle uitdagingen, er steeds weer bovenop te helpen is ongekend.'
Voor inwoners die daar behoefte aan hebben staat Slachtofferhulp  klaar. Deze zijn te bereiken via: 0900-0101.

Vrijdag 16 juli, 11.15 uur: Informatie over de stuw van Monsin (nabij Luik)

Er gaan geruchten over de stuw van Monsin die nabij Luik gelegen is. Deze stuw reguleert de waterstanden en zou instabiel en/of defect zijn. Ook zijn er vragentekens over het standhouden van deze stuw.

Echter zijn er op dit moment geen aanleiding voor deze zorgen. De situatie is stabiel en de stuw werkt naar behoren. Het waterpeil is hier aan het zakken en er worden geen problemen verwacht.

Vrijdag 16 juli 8.45 uur: Oostelijke Kanaalweg afgesloten

Oostelijke Kanaalweg is voor enkele dagen afgesloten. Kasteel Elsloo is alleen bereikbaar via Geulle.

De eerder gecommuniceerde wegen (zie eerdere berichten) zijn ook nog allemaal afgesloten.

Vrijdag 16 juli 8.30 uur: Geëvacueerden mogen naar huis. 

De hoogste piek van het hoogwater in de Maas is gemeente Stein voorbij. Dat betekent dat de mensen die geëvacueerd zijn vanaf 8:30 uur weer naar huis mogen. 

De noodverordening is nog steeds van kracht om ramptoerisme te voorkomen. Dat betekent dat enkel mensen woonachtig in het geëvacueerde gebied daar aanwezig mogen zijn! 

De politie heeft vannacht gepatrouilleerd en niets geconstateerd. Uit het sfeerbeeld blijkt dat het afgelopen nacht rustig is geweest. 

Vrijdag 16 juli, 00.15 uur: Afschaling opvanglocaties

De ingestelde opvanglocaties voor geëvacueerde inwoners zijn afgeschaald. De reden hiervoor is dat veel geëvacueerden onderkomen hebben gevonden bij vrienden, familie of kennissen. Inwoners die alsnog opvang zoeken, kunnen in eerste instantie terecht bij MFC de Grous in Stein (Heerstraat 38). Alleen hulpbehoevende inwoners of inwoners met coronagerelateerde symptomen kunnen terecht bij Van der Valk in Urmond.

Donderdag 15 juli, 23.00 uur: 

Vanwege de wateroverlast is de gemeente voor inwoners tussen 23.00 uur en 08.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 0251-260 960.

Donderdag 15 juli, 20.00 uur: Noodverordening van kracht

Vanwege de evacuaties is inmiddels de noodverordening van toepassing in de gemeente Stein. Dit is gedaan om ‘ramptoerisme’ in de risicogebieden te voorkomen. Iedereen wordt verzocht niet naar deze gebieden te komen.

Donderdag 15 jui, 19.10 uur: Ook evacuaties in Meers, Veldschuur en drie straten in Berg a/d Maas

Burgemeester Leurs heeft besloten om ook de inwoners van Meers, Veldschuur en de straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat in Berg a/d Maas preventief te evacueren. Dit besluit is genomen op basis van de huidige prognoses van de waterstand van de Maas en vanuit het oogpunt dat de veiligheid van inwoners te allen tijde voorop staat. Volgens de regionale prognoses behoren deze plaatsen tot risicogebieden.

Inwoners in de straten van Berg a/d Maas worden waar mogelijk persoonlijk telefonisch hierover geïnformeerd. In Meers en Veldschuur wordt een geluidswagen ingezet. Inwoners wordt in eerste instantie gevraagd zelf een opvanglocatie te zoeken bij bijvoorbeeld vrienden familie of kennissen. Inwoners wordt verzocht vóór 24.00 uur het gebied verlaten. Voor inwoners die dit niet zelf kunnen regelen, zijn het MFC Berg a/d Maas en het MFC De Grous (voor inwoners Meers / Veldschuur) de opvanglocaties.

De toegangswegen naar deze gebieden worden afgezet en voorzien van beveiligers.

Donderdag 15 juli, 17.20 uur: Evacuatie inwoners Maasband

Burgemeester Leurs heeft besloten om de inwoners van Maasband te evacueren. Dit besluit is genomen op basis van de huidige prognoses van de waterstand van de Maas en vanuit het oogpunt dat de veiligheid van inwoners te allen tijde voorop staat. Volgens de prognoses zal Maasband waarschijnlijk niet overstromen, maar zal onbereikbaar worden doordat de toegangswegen overstromen. Nutsvoorzieningen kunnen dan uitvallen en ook hulpdiensten zullen Maasband dan niet meer kunnen bereiken.

Inwoners worden zoveel mogelijk persoonlijk telefonisch hierover geïnformeerd en gevraagd om zelf een opvanglocatie te zoeken bij bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Inwoners wordt verzocht vóór 18.00 uur het gebied verlaten. Voor inwoners die dit niet zelf kunnen regelen, zijn het Ibis Hotel in Stein en Van der Valk in Urmond de opvanglocaties.

De toegangswegen naar Maasband worden vervolgens afgezet en voorzien van beveiligers.

Donderdag 15 juli, 15:20 uur: 

Naast de hierondender genoemde wegafsluitingen zijn er nog twee wegen afgesloten:

 • Veldjensweg, Meers
 • Koegrienddijkweg, Meers

Donderdag 15 juli, 13.00 uur:

De gemeente houdt samen met betrokken veiligheidspartners en het Waterschap de situatie rond de ontwikkeling van hoog water continue en nauwgezet in de gaten. Blijf geïnformeerd door deze live blog in de gaten te houden.

Donderdag 15 juli, 10.00 uur: Wateroverlast of calamiteit riolering?

Bel dan de gemeente tijdens kantooruren op telefoonnummer 046-43 59 393. In het weekend, tijdens feestdagen of op werkdagen buiten kantoortijden is de gemeente voor deze calamiteiten bereikbaar op 046-420 30 70.

Zie hieronder welk nummer je kunt bellen bij wateroverlast en stormschade.

Woensdag 14 juli, 21.00 uur: Diverse wegen afgesloten

Door hoog water is er op dit moment sprake van code rood. Daarnaast stijgt het water in de Maas snel. Daarom is een aantal wegen afgesloten voor al het verkeer. Dit betreft de volgende wegen:

 • Westelijke Kanaalweg
 • Geerlingskuilweg
 • Leutherhoekweg
 • Urmonder Parallelweg

Dinsdag 13 juli:

Het KNMI heeft vanaf dinsdag 09.00 uur code geel afgekondigd voor zware regenval. Dat kan leiden tot wateroverlast, maar zorgt ook voor hoge waterstanden in de Maas, de zijrivieren en andere beken in heel Limburg. Deze hoge waterstanden leiden ook tot het onderlopen van de uiterwaarden. We vragen iedereen die (recreatief) gebruikt maakt van de uiterwaarden om alert te zijn en informatie over de waterstanden te volgen. Ook voor watersporters die op rivieren, plassen of in havens verblijven geldt de oproep om alert te zijn zodat zij niet verrast worden door een plotselinge stijging van het water.

Houd de actuele weersverwachtingen en waterstanden steeds in de gaten. Raadpleeg voor het weer www.knmi.nl. De waterstanden van de Maas kun je vinden op www.waterinfo.nl. De waterstanden in de zijrivieren en beken in Limburg vind je op www.waterstandlimburg.nl.

Mocht de regenval en/of het hoogwater leiden tot acute situaties, dan kun je meer informatie vinden op www.vrzl.nl.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.