Verschuiving van de Maas nabij Urmond legt stuk van pijpleiding bloot

Dinsdag 20 juli 2021

Update 18.00uur: Pijpleiding in de Maas is buiten gebruik

De situatie rondom de Maas tussen Maasband en Urmond is weer volledig onder controle. Door een oeververzakking en een weggespoelde rivierbedding was een pijpleiding die er de Maas ondergronds doorkruist vrij komen te liggen in het water. Bovendien was er een lekje ontstaan, waardoor kleine hoeveelheden nafta vrijkwamen. De leiding is buiten gebruik en sinds omstreeks 14:30 uur gevuld met water.

Door het hoogwater en de stromingen die daardoor in de Maas zijn ontstaan was tussen Maasband en Urmond een stuk van de oever weggespoeld, waardoor de waterloop van de rivier was verschoven en een nieuwe, diepere geul in de rivier was ontstaan. Net op deze plek kruist een ondergrondse pijpleiding de Maas – een onderdeel van de leiding die nafta – een dieselachtige vloeistof – van de haven van Antwerpen naar o.a. het Chemelot-terrein transporteert.

Onderzoek bevestigde dat door het afbreken van de oever en het wegspoelen van de bedding van de Maas de pijpleiding in het water bloot was komen te liggen. Bij de eerste indicaties werd gisteren al uit voorzorg de leiding uit bedrijf genomen en werden de voorbereidingswerken gestart om water in de leiding te kunnen pompen.

Omstreeks 7 uur vanochtend stelde de meetkamer een geleidelijk drukverlies in de pijpleiding vast. Bovendien werd in de buurt van de kruising van de pijpleiding een penetrante geur waargenomen. Dit bevestigde ons vermoeden dat de leiding schade had opgelopen en er een lek was ontstaan. De hoeveelheden nafta die zijn vrijgekomen bleken achteraf zeer beperkt te zijn. Er bestond op geen enkel moment gevaar voor de volksgezondheid.

Rond 11 uur vanochtend is de brandweer van Maasmechelen water met een debiet van 2700 liter per minuut in de leiding beginnen pompen, waardoor de nafta op een gecontroleerde wijze in de richting van het Chemelot-terrein gestuwd werd. Omstreeks 14:30 uur kon de missie afgerond worden. Sindsdien zit er enkel nog water in de leiding en is alle potentieel gevaar voor mens, dier en milieu geweken.
In de komende dagen zal PPS onderzoeken wat de schade aan de leiding is en hoe de leiding zo snel mogelijk weer in gebruik genomen kan worden.

Bericht 12.00 uur 

Door het hoogwater en de stromingen die daardoor zijn ontstaan in de Maas is tussen Maasband en Urmond een stuk van de oever aan de oostkant weggespoeld. De waterloop is daardoor verschoven. Op deze plek kruist een ondergrondse pijpleiding de Maas. Deze leiding verbindt de haven van Antwerpen met o.a. het Chemelot-terrein in Geleen.

Maandagochtend werd door Rijkswaterstaat in overleg met de pijpleidingbeheerder PPS een preventieve controle van het reliëf van de Maasbodem uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er door het wegspoelen van de ondergrond en de oever een nieuwe, diepere geul is ontstaan, waardoor de pijpleiding voor een stuk vrij is komen te liggen. De leiding is gevuld met nafta, een dieselachtige vloeistof, en is gisteren uit voorzorg uit bedrijf genomen.

Sinds vanochtend omstreeks 7 uur stelt de meetkamer een geleidelijk drukverlies in de pijpleiding vast. Bovendien wordt in de buurt van de kruising van de pijpleiding een penetrante geur waargenomen. Dit bevestigt ons vermoeden dat de leiding schade heeft opgelopen en er een lek is ontstaan. Hoe groot dit lek is en hoeveel product er vrij is gekomen is op dit moment nog niet duidelijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat is het herstel van de oever op de plaats van de leiding gisteren al aangezet. Vannacht zijn in samenwerking met de brandweer van Maasmechelen de nodige maatregelen getroffen om water in de pijpleiding te kunnen pompen. Op die manier kan de nafta op een gecontroleerde manier in de richting van het Chemelot-terrein gestuwd worden totdat de leiding vol zit met water. De voorbereidingswerken zijn intussen zo ver gevorderd dat in het komende uur met het pompen van het water in de leiding kan begonnen worden.

Hoelang dit proces zal duren is momenteel moeilijk in te schatten.
Zo ver de gemeente op dit moment weet is er geen risico voor omwonenden.

Verdere updates volgen via de website van Rijkswaterstaat

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.