Evenementen organiseren vanaf 26 juni

Dinsdag 13 juli 2021

Voor eendaagse evenementen gaat een vaste zitplek gelden zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan.

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen zonder overnachting)

 • Maximaal tweederde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Regels voor eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen:

 • 1,5 meter afstand houden verplicht.
 • Een vaste zitplaats verplicht.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Meerdaagse evenementen

Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn nu niet mogelijk en dat blijft tot in elk geval 14 augustus.

Evenementenvergunning aanvragen

Naast de regels van de Rijksoverheid gelden ook de regels zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV) van de Gemeente Stein voorschrijft. Dat betekent dat voor evenementen met een meldingsplicht een indieningstermijn van 8 weken geldt. Voor A evenementen is dat 12 weken en voor B evenementen 20 weken. Afhankelijk van de inhoud en grootte van het evenement wordt bepaald onder welke categorie uw evenement valt.

Aanvragen dienen ingediend te worden via de EvenementAssistent. Die aanvraag bevat onder andere een plattegrond waarin het terrein en alle objecten ingetekend zijn. Er dient een COVID-19 veiligheidsplan bijgevoegd te worden waarin omschreven staat hoe de organisatie aan de op dat moment geldende richtlijnen gaat voldoen. Afhankelijk van het evenement kan het nodig zijn om nog meer stukken aan te leveren. Enkel complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Veranderende richtlijnen

De geldende richtlijnen op het moment van indienen van de aanvraag, zijn de richtlijnen waaraan de aanvraag moet voldoen. Dat betekent dat het kan voorkomen dat ten tijde van het evenement er meer of minder mogelijk is dan tijdens de vergunningsprocedure. De richtlijnen die gelden ten tijde van het evenement dienen nageleefd te worden.

Subsidie bij annulering

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er bovendien de Subsidieregeling evenementen indien de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbiedt door coronamaatregelen.

Voor meer informatie, neem dan contact op via 046 435 93 93.

Evenementen publiceren via onze gemeentelijke kanalen

Wanneer je jouw evenement aanmeldt via www.gemeentestein.nl/activiteiten/ wordt jouw event geplaatst in onze activiteitenkalender, de gemeentekalender van volgend jaar én in de Maaskentjer

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.