TONK-regeling verruimd en makkelijker aan te vragen

Donderdag 8 juli 2021

De Rijksoverheid heeft dit jaar een regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kostenregeling, afgekort TONK) getroffen voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. De gemeenten voeren deze regeling uit. Ook Stein staat hiervoor aan de lat. Deze regeling is met drie maanden verlengd tot en met 31 oktober 2021 en versoepeld. Daardoor kunnen meer huishoudens in onze gemeente deze financiële hulp aanvragen.

Huishoudens én ondernemers

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de woonlasten niet meer kunnen betalen. Dan gaat het om de huur of hypotheek en de kosten voor gas, water en licht. Zij kunnen een eenmalig bedrag krijgen voor die kosten. Ook ondernemers kunnen de TONK aanvragen als andere maatregelen geen of niet voldoende uitkomst bieden. Aanvragen kunnen t/m 31 oktober 2021 worden ingediend.

Geen vermogenstoets

Daarnaast komen huishoudens in aanmerking voor de regeling als hun inkomen is gedaald met 15 procent. Voorheen was dat bij een daling van 25 procent. De gemeente vraagt geen bewijsstukken meer van het vermogen. Huishoudens die meer dan 60 procent van hun huidige inkomen besteden aan woonlasten, kunnen een beroep doen op de regeling én kunnen een hogere vergoeding krijgen dan eerder het geval was.

De gemeente helpt

De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 januari 2021. Inwoners die de regeling al hebben aangevraagd en gekregen, hebben daarnaast recht op de verhoging van het bedrag. De gemeente regelt dat zij het bedrag ontvangen. Er is geen nieuwe aanvraag nodig. ‘De regeling is verruimd, zodat meer huishoudens er gebruik van kunnen maken’, zegt wethouder Hub Janssen. ‘Dus aan iedereen die door corona minder inkomsten heeft en de woonlasten niet meer kan betalen: meld je bij de gemeente voor deze regeling. Het maakt niet uit of je een baan hebt, student bent of flexwerker. We willen iedereen helpen die het nodig heeft.’

In het kort

Kort samengevat is de regeling als volgt verruimd:

  1. Een verhoging van het eenmalige bedrag voor alle rechthebbenden, omdat de periode waarover het bedrag van toepassing is, wordt verlengd.
  2. Huishoudens komen nu in aanmerking voor de regeling als hun inkomen met 15 procent is gedaald.
  3. Er worden twee categorieën aan de vergoedingentabel toegevoegd voor huishoudens met zeer hoge woonlasten ten opzichte van het huidige inkomen.
  4. Er worden geen gegevens meer gevraagd over het vermogen.
  5. Deze wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
  6. Inwoners kunnen een tegemoetkoming aanvragen t/m 31 oktober 2021.

Op www.vidar.nl staat hoe de TONK kan worden aangevraagd.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.