Gemeente Stein sluit 2020 af met € 390.000,- positief

Vrijdag 25 juni 2021

Gemeente Stein heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 390.000.-. Ondanks dat het een veelbewogen jaar was, is het coalitieakkoord in lijn met de strategische toekomstvisie tot uitvoering gebracht. Wethouder Wingelaar is trots op dit resultaat: ‘Dit is een teamprestatie door goede samenwerking tussen onze ambtelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad. Het feit dat we al jaren verantwoord investeren en realistisch begroten, draagt hier natuurlijk ook aan bij. Op deze manier willen we optimaal ten dienste staan voor inwoners en ondernemers.’

Inwoners en ondernemers

De effecten hiervan merken inwoners en ondernemers vaak rechtstreeks. Zo is bijvoorbeeld de Onroerendzaakbelasting (OZB) nog gelijk gebleven, is een ondernemersfonds opgericht, heeft toegankelijkheid onze aandacht, is onze digitale dienstverlening doorontwikkeld en is ingezet op preventie en integraliteit binnen het sociaal domein. Daarnaast is geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de woon-, werk- en recreatieomgeving, mede door aanleg en renovaties van wegen en rotondes. In het totaal is vorig jaar voor ongeveer € 13 miljoen geïnvesteerd.

Corona

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-pandemie. Met zowel landelijke als lokaal aanvullende steunmaatregelen heeft de gemeente Stein alles uit de kast getrokken om inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen bij te staan. Zo werden huren, terras- en marktleges (deels) kwijtschelden en was voor verenigingen tegemoetkoming in de vaste lasten mogelijk. Ook werd tijdelijke kinderopvang mogelijk gemaakt. De impact van corona zal de komende jaren nog merkbaar blijven.

Sociaal domein

De (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein stellen veel gemeenten voor grote uitdagingen. Ook de gemeente Stein. Daarom is vanaf 2021 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen ingesteld met het doel het sociaal domein betaalbaar te houden, maar mét het oog op kwaliteit.

Gezonde financiële positie

Wethouder Wingelaar: ‘Al met al kunnen we concluderen dat onze gemeente een duurzaam gezonde financiële positie heeft. Hetgeen ons perspectief biedt voor de toekomst.’ Op 1 juli neemt de raad een besluit over het vaststellen van de jaarstukken.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.