Richtlijn tijdelijke verruiming terrassen 2021

Vrijdag 23 april 2021

Per 28 april 2021 12.00 uur mogen de terrassen van horecabedrijven weer open. Door de Rijksoverheid zijn hier randvoorwaarden voor opgesteld. De belangrijkste zijn:

  • Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden.
    Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan.
  • Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel.
  • Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht.

Voor een totaal overzicht van de randvoorwaarden van de Rijksoverheid verwijzen we naar de website Rijksoverheid.nl

Om aan de 1,5 meter regel op het terras te kunnen voldoen is de verwachting dat ondernemers meer ruimte willen claimen voor het uitstallen van het terras. Met deze interne richtlijnen wordt beoogd om tijdelijke uniforme regels vast te stellen voor het verruimde gebruik voor het plaatsen van terrassen.

Ons centrale uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt getracht om ondernemers in hun aanvragen en verzoeken te faciliteren. We kunnen er echter niet omheen dat wij ook rekening moeten houden met belangen van omwonenden. Met deze regeling wordt beoogd om beide belangen zo goed mogelijk af te wegen en met elkaar in evenwicht te brengen.

Schriftelijk verzoek

Ondernemers die hun terras willen verruimen, dienen hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de gemeente. Er wordt dan bekeken aan de hand van de richtlijn of er een gedoogverklaring verleend kan worden. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend via ondernemen@gemeentestein.nl

Naast schriftelijke uitleg dient er ook een schets te worden bijgevoegd van de gewenste locatie en afmetingen van het verruimde terras. Ondernemers die vorig jaar een gedoogverklaring hebben ontvangen en dit jaar opnieuw een verruiming willen gelijk aan de situatie van vorig jaar, hoeven geen schets mee te sturen.

Lees hier het PDF-document: Richtlijn tijdelijke verruiming terrassen 2021 (PDF, 73.4 kB)

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.