Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Maandag 22 maart 2021

Inwoners kunnen de ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’, de TONK aanvragen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt t/m uiterlijk 30 juni 2021. Deze regeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die als gevolg van de coronacrisis en ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen en daardoor niet meer de noodzakelijke woonlasten kunnen betalen. Woonlasten zijn bijvoorbeeld huur- of hypotheeklasten en kosten van de nutsvoorzieningen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TONK gelden een aantal voorwaarden:

  • Er is sprake van een substantiële terugval in inkomen als gevolg van de coronacrisis, waardoor de woonlasten niet meer betaald kunnen worden uit de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en diens eventuele partner.
  • Voor de uitvoering van deze regeling is sprake van een substantiële terugval in inkomen indien het inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis minimaal 25%  bedraagt. Om het inkomensverlies te beoordelen, wordt gekeken naar het inkomen over de maand januari 2020 in vergelijking met de maand januari 2021. 
  • Voor het vaststellen van het inkomensverlies dient schriftelijke verklaring te worden gegeven.
  • Er wordt geen tegemoetkoming verstrekt als over dezelfde periode al een woonkostentoeslag op grond van de Participatiewet gegeven wordt.

Maximale vergoeding

De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 750,00 (laag) of € 1.500,00 (hoog). Het betreft een eenmalige tegemoetkoming.

Aanvragen

Vraag een aanvraagformulier aan door te bellen met Vidar via 046 – 477 72 72. Daarna ontvang je het aanvraagformulier inclusief uitleg per post.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.