Een verkeersveilige gemeente

Zaterdag 23 januari 2021

Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan 2020 vastgesteld. Het Mobiliteitsplan beschrijft de manier waarop de gemeente Stein de komende jaren vorm geeft aan haar mobiliteitsbeleid. Onderdeel van dit Mobiliteitsplan is het Meerjaren Investeringsplan 2021-2025 (MIP Verkeer). Het MIP Verkeer is een uitvoeringsagenda waarbij de uitkomsten van de verkeersarrangementen als input hebben gediend. Hierbij geven we meer informatie over de afgeronde maatregelen en welke projecten nog op de planning staan.

Verkeersarrangementen

De gemeente Stein heeft de afgelopen jaren drie verkeersarrangementen doorlopen. In 2016 en 2017 het Verkeersarrangement voor de kern Elsloo (inclusief Catsop en Terhagen), in 2018 de kern Stein en in 2019 de kernen Meers, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas en Nattenhoven. Een verkeersarrangement is het verzamelen van knelpunten / problemen in het verkeer, om daarna samen (inwoners, ondernemers, DOP’s, gemeente, en andere belanghebbende) slimme oplossingen voor deze problemen te bedenken. Waarbij erop gelet wordt dat op een andere locatie geen nieuwe problemen ontstaan.

Tijdens deze verkeersarrangementen is vooral extra aandacht gevraagd voor veilige schoolomgevingen, school-thuisroutes, snelheid in (woon-)straten, parkeerproblemen en bereikbaarheid. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een lijst van oplossingen voor de korte termijn (uitvoering binnen 1-3 jaar) en een lijst met grotere projecten voor de langere termijn.

Korte termijn maatregelen

De korte termijn maatregelen in Elsloo zijn allemaal afgerond. In Stein worden in 2021 de laatste korte termijn maatregelen uitgevoerd. In de kernen Meers, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas en Nattenhoven zijn dit jaar de eerste maatregelen uitgevoerd en worden de komende drie jaar de andere korte termijn maatregelen uitgevoerd.

Op dit moment zijn meer dan 50 korte termijn maatregelen afgerond. Deze maatregelen zijn goed voor een totaalbedrag van ruim één miljoen euro. Denk hierbij aan de realisatie van verschillende parkeerplaatsen in onder andere de Burg de Witstraat, Schuttersstraat, Pastoor Biermansstraat, Meskensstraat, Van der Marckstraat en de Woeringenstraat.
Ook is de hoge snelheid in diverse straten aangepakt. Bijvoorbeeld in de volgende straten: Kempken, Jurgensstraat, Burg van Mulkenstraat, Scharberg, Merodestraat, Kinskystraat, Diepenbeekstraat, Cortenbachstraat en Tossaintsstraat. De gemeenteraad heeft ook geld gereserveerd voor de overige korte termijn maatregelen voor 2021, 2022 en 2023 (ongeveer 600.000 euro).

Lange termijn maatregelen

In Elsloo zijn twee grote lange termijn projecten uit het verkeersarrangement gerealiseerd, namelijk: rotonde Steinderweg en de Stationsstraat. Ook wordt in 2021 de Jurgensstraat opnieuw ingericht. In Stein werd in 2020 de Mauritsweg aangepakt. Dit project stond echter al langer op de planning. Een totale investering van deze 4 projecten van ruim 6 miljoen euro.

Het komend jaar staan nog een paar andere grootschalige projecten op het programma zoals de Molenweg Zuid/Paalweg en de weg van Elsloo naar Groot Meers.

Om financiële redenen zijn in de begroting helaas geen andere lange termijn projecten opgenomen voor de komende 4 jaar. De lange termijn projecten zijn als wensenlijst opgenomen voor 2025 en verder. Wanneer er ruimte ontstaat in de begroting kan de gemeenteraad mogelijk projecten naar voren halen ter uitvoering.

Terugblik

Wij mogen terug kijken op drie geslaagde verkeersarrangementen. Dit dankzij de goede inbreng van onze inwoners, een positieve samenwerking van alle deelnemers en de beschikbare financiële middelen vanuit de gemeenteraad. Ondanks dat Stein één van de meest verkeersveilige gemeentes is, blijft dit een belangrijk onderwerp. Samen maken wij Stein nog verkeersveiliger!

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93