Verordening jeugdhulp Stein 2021 ter inzage

Dinsdag 8 december 2020

Op 1 december jl. heeft het college van Stein de concept verordening Jeugdhulp 2021 vastgesteld.

De concept verordening is ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de SJAR. Daarnaast bieden we inwoners en belanghebbenden conform Inspraakverordening gemeente Stein 2004 (artikel 3 en 4) op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.

Wij bieden je graag de gelegenheid om tot en met 12 januari 2021 een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken. De concept verordening is ter inzage gelegd bij de publieksbalie van de gemeente Stein en hieronder digitaal beschikbaar gesteld.

Na het adviestraject zal het college van B&W van Stein de definitieve verordening Jeugdhulp 2021 vaststellen en deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.