Insectenhotel geplaatst in de schoolgaard van KC Aelse

Maandag 9 november 2020

Vorige week werd door IKL samen met de kinderen van de school en wethouder Ummels een inscectenhotel geplaatst in de schoolgaard van KC Aelse. Dit insectenhotel heeft de basisschool gewonnen. 

Wat is een schoolgaard? 

KC Aelse heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan een schoolgaard. Een schoolgaard is een (ver)groen(d) schoolplein met een breed scala aan functies. Naast een speelplek voor kinderen dient een schoolgaard ook als ontmoetingsplek, een plek om te leren en om een relatie op te bouwen met de natuur. Scholen zijn centraal gelegen en daardoor zijn ze zeer geschikt om verschillende doelgroepen aan de schoolgaard te verbinden; naast de kinderen en ouders zijn ook het nabijgelegen medisch centrum en zorgcentrum betrokken bij het proces.

Voor de kinderen van de school is een schoolgaard een uitdagende en gevarieerde speelplek. Dit leidt ertoe dat veel meer kinderen worden uitgedaagd om te spelen en te bewegen, dat er minder ruzie is en minder gepest wordt en komen de kinderen meer in contact met de natuur. Daarnaast zorgt een schoolgaard ervoor dat de buitenruimte van de school beter betrokken wordt in het lesprogramma van een school. Zo zijn er ‘buitenlokalen’ in een schoolgaard en kunnen een fruit- en groentetuin ingezet worden in het lesprogramma om meer te leren over de herkomst van ons voedsel.

Naast dat de kinderen en overige betrokken een betere relatie met elkaar en de natuur krijgen heeft de schoolgaard een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. De fruitbomen en struiken, het struweel en bloemen(weides) die worden aangelegd zijn een walhalla voor bijen, vlinders en andere insecten. En ook deze insecten zijn weer een bron van verwondering voor kinderen.

In 2018 heeft IKL dit project samen met Kindante en KC Aelse opgestart. In het voorjaar is een eerste inventarisatie van de wensen en ideeën van de kinderen en een werkgroep van docenten, ouders en buurtbewoners  gemaakt. Deze wensen en ideeën zijn opgetekend in een schetsontwerp dat als masterplan voor de realisatie gaat dienen. Dit masterplan is vervolgens besproken met de gemeente en is gepresenteerd aan ouders en buurtbewoners.

De afgelopen periode zijn de eerste 2 fases van de schoolgaard gerealiseerd. In 2019 is er een fruitdoolhof en moestuin gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte waar de kinderen met losse materialen als takken kunnen spelen en bouwen gemaakt. In 2020 is er gestart met fase 2. In fase 2 wordt een avonturenpad gecombineerd met het afkoppelen van het regenwater. Het avonturenpad is een parcours met diverse speelementen waarbij evenwicht en coördinatie getraind word. Dit pad loopt rondom een wadi waar het hemelwater in de bodem kan infiltreren. Hiermee is straks ongeveer 25% van het dakoppervlak van de school afgekoppeld. Rondom wordt er een inheems bloemenmengsel ingezaaid en worden oude tegels hergebruikt als zitbank en afkadering van een border.

Komende periode wordt fase 3 uitgewerkt, het laatste deel van de schoolgaard van KC Aelse.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.