Onderzoek naar veiligheidsbeleving rondom Chemelot

Donderdag 9 juli 2020

Deze week valt bij ongeveer vijfduizend huishoudens rondom Chemelot een brief van Veiligheidsregio Zuid-Limburg of Veiligheidsregio Limburg-Noord op de mat. In de brief wordt omwonenden van Chemelot gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en is samen met (Zuid-)Limburgse overheden tot stand gekomen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de veiligheidsbeleving van omwonenden te vergroten. 

Belangrijkste doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe omwonenden van Chemelot hun eigen veiligheid op dit moment ervaren. Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen als er op Chemelot onverhoopt sprake is van een ramp of crisis met gevolgen buiten het terrein. Op basis van de resultaten kunnen Chemelot en de regionale overheden voldoen aan de informatiebehoefte van omwonenden én kan wellicht bekeken worden op welke wijze hun gevoel van veiligheid vergroot kan worden.

Samenwerking RIVM en regionale overheden

Het RIVM voert het onderzoek uit in het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030. Dit programma streeft ernaar om in 2030 een vitale (petro)chemische industrie zonder noemenswaardige incidenten te bewerkstellingen. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het onderzoek werkte het RIVM samen met een regionale werkgroep met vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Chemelot, Provincie Limburg, Politie Limburg, GGD Zuid Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein.

Uitnodigingsbrief

De uitnodigingsbrief voor deelname aan het onderzoek valt deze week op de mat bij ongeveer vijfduizend, willekeurig geselecteerde, huishoudens in de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Niet iedere inwoner ontvangt dus een uitnodiging voor het onderzoek. 

Resultaten later dit jaar bekend

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2020 gepubliceerd op de website van het RIVM. Het RIVM bespreekt de resultaten uiteraard ook met Chemelot en de betrokken overheden. Op basis van de inzichten uit het onderzoek gaan de betrokken organisaties gezamenlijk aan de slag. Aanvullende vragen en antwoorden over het onderzoek staan gebundeld op deze pagina van het RIVM.  

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.