Ondertekening overeenkomst Samen Bouwen Meerdel

Dinsdag 17 december 2019

Op woensdagavond 11 december 2019 is een belangrijke stap gezet met betrekking tot het project “Samen Bouwen Meerdel” te Elsloo.

Het bestuur van de CPO-vereniging CPO Meerdel, de directeur-bestuurder van woningcorporatie Zaam Wonen en wethouder Hendrix hebben een driepartijenovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de ontwikkeling en realisatie van dit unieke woonproject.

Bij dit woningbouwproject worden 10 koopwoningen en 5 sociale huurwoningen collectief gerealiseerd. Het is een bijzonder en innovatief project. Kopers en huurders dragen zelf zorg voor de realisatie en kunnen zoveel mogelijk hun eigen woonwensen verwezenlijken.

Tevens hebben de CPO-vereniging en Zaam Wonen onderling nog een overeenkomst afgesloten en hebben de huurders van de 5 huurwoningen een overeenkomst ondertekend met Zaam Wonen.

De CPO-vereniging gaat nu eerst een ontwerp opstellen dat ook met de omwonenden zal worden besproken. Vervolgens zal dit ontwerp worden vertaald naar een bestemmingsplan voor deze locatie. Daarna volgt het vergunningentraject en uiteindelijke realisering van de 15 woningen. Verwachting is dat de woningen over 2 jaar in gebruik worden genomen.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.