Achtergrondinformatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning en zorg om iemand (langer) zelfstandig te laten wonen en mee te laten doen in het dagelijks leven, valt onder de Wmo. Ook ondersteuning voor mensen die mantelzorg geven hoort daar bij.
Vormen van vervangende zorg binnen de Wmo kunnen aangevraagd  worden via de gemeente. Om daar gebruik van te maken, moet je een meldingsformulier invullen. Het meldingsformulier vind je hier . Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 046-435 9393.
Als de gemeente het ingevulde meldingsformulier heeft ontvangen, wordt een keukentafelgesprek gepland. Dit is een gesprek tussen jou als mantelzorger, degene voor wie je zorgt en een klantmanager Wmo van de gemeente Stein. Samen bespreken jullie de situatie en de mogelijkheden voor vervangende zorg. Als jullie een passende vorm gevonden hebben, ontvang je van de gemeente een besluit. In deze brief staat van welke vorm van vervangende zorg gebruik gemaakt zal gaan worden. De gemeente betaalt dan de meeste kosten. Degene die gebruik maakt van deze zorg betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand. Het betalen van deze eigen bijdrage verloopt via het CAK.

Meer informatie over de Wmo en het keukentafelgesprek vind je hier .

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als degene voor wie je zorgt al intensieve (vaak 24-uurs) zorg krijgt, kun je gebruik maken van vervangende zorg vanuit de Wlz. Het gaat dan meestal om kortdurend verblijf.  Degene voor wie je zorgt heeft dan al een zogenaamde indicatie vanuit de Wlz. Dit is bijvoorbeeld een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget. Mensen die in een instelling verblijven, kunnen geen gebruik maken van vervangende zorg.
Vervangende zorg vanuit de Wlz kun je aanvragen via het zorgkantoor . Voor gemeente Stein is dat het CZ zorgkantoor, te bereiken via 088 - 555 71 10.

Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering kent verschillende vergoedingen voor vervangende zorg. Welke voor jou en/of degene voor wie je zorgt van toepassing zijn, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van jouw zorgverzekering of die van degene voor wie je zorgt. Meestal gaat het om vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

Jeugdwet

Is degene voor wie je zorgt jonger dan 18, en heeft diegene hulp nodig heeft om zelfstandig te functioneren? Dan kun je gebruik maken van vervangende zorg vanuit de Jeugdwet.
Vormen van vervangende zorg binnen de Jeugdwet kunnen aangevraagd  worden via de gemeente. Om daar gebruik van te maken, moet je een meldingsformulier invullen. Het meldingsformulier vind je hier . Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 046-435 9393.
Als de gemeente het ingevulde meldingsformulier heeft ontvangen, wordt een keukentafelgesprek gepland. Dit is een gesprek tussen jou als mantelzorger, degene voor wie je zorgt en een klantmanager Jeugd van de gemeente Stein. Samen bespreken jullie de situatie en de mogelijkheden voor vervangende zorg. Als jullie een passende vorm gevonden hebben, ontvang je van de gemeente een besluit. In deze brief staat van welke vorm van vervangende zorg gebruik gemaakt zal gaan worden. De gemeente betaalt dan de meeste kosten. Degene die gebruik maakt van deze zorg betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand. Het betalen van deze eigen bijdrage verloopt via het CAK.

Meer informatie over de jeugdhulp en het keukentafelgesprek vind je hier .


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.