Achtergrondinformatie vervangende zorg

Vervangende zorg kun je op verschillende manieren regelen. Je kunt hulp vragen uit jouw eigen omgeving of uit de omgeving van degene voor wie je zorgt. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Je kunt ook een vrijwilligersorganisatie om hulp vragen. Deze hulp regel je zelf. Meestal wordt dit niet vergoed.

Wil je professionele zorg regelen? Als degene waarvoor jij zorgt al ondersteuning krijgt van de Wmo, Wlz, Jeugdwet of pgb krijgt, dan wordt dat vaak vergoed. Je kunt dan vervangende zorg aanvragen via de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Hieronder lees je wat je moet doen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdwet

  • Krijgt degene voor wie je zorgt ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Sommige vormen van vervangende zorg kunnen vanuit de Wmo betaald worden. Om daar gebruik van te maken dien je een aanvraag in bij de gemeente. Dit doe je door een meldingsformulier in te vullen. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 046-435 9393. Meer informatie over Wmo.
  • Krijgt degene voor wie je zorgt jonger ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Dan kun je misschien gebruikmaken van vervangende zorg vanuit de Jeugdwet. Om daar gebruik van te maken dien je een aanvraag in bij de gemeente. Dit doe je door een meldingsformulier in te vullen. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 046-435 9393. Meer informatie over de jeugdwet.

Hoe nu verder?

Als de gemeente het ingevulde meldingsformulier heeft ontvangen, wordt een keukentafelgesprek gepland. Dit is een gesprek tussen jou als mantelzorger, degene voor wie je zorgt en een klantmanager Wmo of jeugd van de gemeente Stein. Samen bespreken jullie de situatie en de mogelijkheden voor vervangende zorg. Als jullie een passende vorm gevonden hebben, ontvang je van de gemeente een besluit. In deze brief staat van welke vorm van vervangende zorg gebruikgemaakt zal gaan worden. Als je hebt gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb), moet je de vervangende zorg zelf regelen. Je kunt de vervangende zorg betalen uit het persoonsgebonden budget. Heb je gekozen voor zorg in natura, dan regelt de gemeente dit meestal. De gemeente betaalt dan rechtstreeks de kosten aan de (vervangende) zorgaanbieder.

  • Persoonsgebonden budget (pgb): Je ontvangt een bepaalt gedrag waarmee je zelf de zorg of ondersteuning kunt inkopen bij een organisatie naar keuze.
  • Zorg in natura: de gemeente maakt afspraken met verschillende zorgorganisaties. Je kunt kiezen van welke van deze organisaties je de zorg ondersteuning wilt krijgen.

Belangrijk

Degene die gebruikmaakt van de zorg vanuit de Wmo betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand. De betaling van deze eigen bijdrage verloopt via het CAK.

  • Hier vind je informatie over de Wmo
  • Hier vind je informatie over jeugdhulp

Wet langdurige zorg (Wlz)

Krijgt degene waarvoor je zorgt (intensieve) zorg vanuit de Wlz? Bijvoorbeeld een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kun je misschien gebruikmaken van vervangende zorg vanuit de Wlz. Vervangende zorg vanuit de Wlz kun je aanvragen via het zorgkantoor. Voor gemeente Stein is dat het CZ zorgkantoor, te bereiken via 088 - 555 71 10. Mensen die in een instelling verblijven, kunnen geen gebruikmaken van vervangende zorg.

Belangrijk

Degene die gebruikmaakt van de zorg vanuit de Wmo betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand. De betaling van deze eigen bijdrage verloopt via het CAK.

Zorgverzekeringswet

Krijgt degene waarvoor je zorgt ondersteuning van de zorgverzekeringswet? Sommige verzekeraars vergoeden vervangende zorg helemaal of voor een gedeelte. Meestal gaat het dan om vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Of dit zo is, hangt af van jouw verzekering of die van de zorgvrager. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van jouw zorgverzekering of die van degene voor wie je zorgt.

Per direct hulp nodig?

Zoek je per direct vervangende zorg? Omdat je er even helemaal doorheen zit? Of omdat je bijvoorbeeld ziek bent en de zorg per direct moet overdragen? Helaas is dit vaak lastig te regelen. Het duurt namelijk enige tijd voordat een aanvraag is goedgekeurd.

Wel kun je het volgende doen:

  • vraag in je omgeving om hulp
  • neem contact op met Stichting Mantelzorg Zuid
  • neem contact op met je huisarts (in geval van nood).

Verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen hebben mogelijkheid tot het bieden van crisisopvang. Je huisarts of sociaal wijkteam verpleegkundige kunnen je hierbij ondersteunen.

Heb je zelf nog een goede tip? Laat het ons weten via mantelzorg@gemeentestein.nl


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.