Wijkagenten

De politie is er voor inwoners

De spil in het lokale politiewerk is de wijkagent. Een wijkagent werkt vaak overdag, maar soms ook in de avond- of nacht uren.

De wijkagent is voortdurend bezig om het 'plaatje' van de wijk zo goed mogelijk in beeld te hebben. Hij is in het gebied waar hij werkt dan ook in eerste aanleg verantwoordelijk voor alle zaken die de politie aangaan. Zo houdt hij zich onder meer bezig met:

  • Preventief toezicht op criminaliteit (inbraken en diefstallen)
  • Verkeersveiligheid
  • Jeugdproblematiek
  • Handhaving van de openbare orde
  • Kleine milieuzaken
  • Toezicht
  • Surveillance
  • Integraal buurtbeheer

Wie is wijkagent?

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor, Fer Oostwegel en Karel Kroon betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners van de gemeente Stein. De wijkagenten willen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Stein. 

Zichtbaar in de wijk

De wijkagent roepen op kenbaar te maken wat er in jouw buurt gebeurt. Schroom niet en meld het via het landelijke politienummer 0900-8844 en vraag naar de wijkagent. Samen wordt dan aan een oplossing gewerkt. Indien nodig worden daarbij netwerkpartners zoals de gemeente, een woningbouwvereniging en andere hulpverlenings- of overheidsinstanties ingeschakeld.

‘Inwoners zullen ons regelmatig in de wijk tegenkomen. We zijn zichtbaar aanwezig en iedereen kan ons aanspreken’, zegt Manon van Thoor. De wijkagenten zijn bereikbaar via 0900 8844 maar ook via e-mail: wijkagentenstein@politie.nl.

Zie ook onze pagina Politiesteunpunt in Steins gemeentehuis.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93