Wijkagenten

De politie is er voor inwoners

De spil in het lokale politiewerk is de wijkagent. Een wijkagent werkt vaak overdag, maar soms ook in de avond- of nacht uren.

De wijkagent is voortdurend bezig om het 'plaatje' van de wijk zo goed mogelijk in beeld te hebben. Hij is in het gebied waar hij werkt dan ook in eerste aanleg verantwoordelijk voor alle zaken die de politie aangaan. Zo houdt hij zich onder meer bezig met:

  • Preventief toezicht op criminaliteit (inbraken en diefstallen)
  • Verkeersveiligheid
  • Jeugdproblematiek
  • Handhaving van de openbare orde
  • Kleine milieuzaken
  • Toezicht
  • Surveillance
  • Integraal buurtbeheer

Zichtbaar in de wijk

De wijkagenten roepen op kenbaar te maken wat er in jouw buurt gebeurt. Aarzel niet en meld het via het landelijke politienummer 0900-8844 en vraag naar de wijkagent. Samen wordt dan aan een oplossing gewerkt. Als het nodig is, worden daarbij netwerkpartners zoals de gemeente, een woningbouwvereniging en andere hulpverlenings- of overheidsinstanties ingeschakeld.

Inwoners zullen de wijkagenten van de gemeente Stein regelmatig in de wijk tegenkomen. Ze zijn zichtbaar aanwezig en iedereen kan hen aanspreken. De wijkagenten zijn bereikbaar via 0900 8844 maar ook via e-mail: wijkagentenstein@politie.nl.

Zie ook onze pagina Politiesteunpunt in Steins gemeentehuis.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.