WhatsApp buurtpreventie

Honderden Steinse inwoners zijn inmiddels actief in WhatsApp-groepen gericht op inbraakpreventie in de buurt door verdachte situaties met elkaar te delen. Daarmee verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van Boa’s en Politie in de wijk. De gemeente Stein stimuleert en faciliteert deze burgerinitiatieven. Het streven is om een dekkend netwerk voor de hele gemeente te bereiken.

Ook een appgroep oprichten?

Inwoners die in hun wijk een WhatsApp-groep willen starten, kunnen voor informatie of voorlichting terecht bij de Jeroen Halmans via jeroen@oldtimerstallinglimburg.nl. Meld je nieuwe groep aan via info@gemeentestein.nl en vermeld de naam van de beheerder(s), een mobiel nummer en de groepsnaam en uit welke straten de groep bestaat. Hier kunnen ook wijzigingen worden doorgegeven.
Zo houden we het totaaloverzicht up-to-date. WhatsApp-beheerders worden door de gemeente uitgenodigd voor WhatsApp-bijeenkomsten (1 keer per jaar) om samen met de politie (gebruikers)ervaringen en kennis te delen.

Kijk op www.wabp.nl voor meer informatie en (huis)regels voor buurtappnetwerken.

WhatsApp-buurtpreventieborden

Op initiatief van de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo heeft de gemeente in overleg met de WhatsApp-beheerder eind 2016 een 30-tal WhatsApp-buurtpreventieborden geplaatst bij de belangrijkste invalswegen van de gemeente. Dit voorkomt wildgroei van kleine WhatsApp-bordjes in de straten en iedereen die de gemeente binnenkomt, weet dat hier buurtpreventiegroepen actief zijn.
WhatsApp-bordjes worden niet meer verstrekt.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93