Vraag of opmerkingen over de gemeentelijke dienstverlening

Heb je een vraag of een opmerking over de dienstverlening van een vakafdeling? Bijvoorbeeld over wachttijden, informatie of bereikbaarheid? Dan horen wij dat graag. Laat het ons weten via info@gemeentestein.nl en schrijf erbij: ‘ter attentie van [NAAM VAKAFDELING‘]. Omschrijf je vraag of opmerking zo precies mogelijk.

Klacht 

Inwoners die niet tevreden zijn over de manier waarop ze in een duidelijk geval door ons zijn behandeld, kunnen hierover een officiële klacht indienen. Je kunt daarbij denken aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een (andere) onheuse behandeling. Klik voor meer informatie op onze klachtenpagina.  

Niet digitaal?

Wil je liever een brief schrijven naar de gemeente? Dat kan ook. Het adres is: Postbus 15, 6170 AA Stein.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.