Zelf een markt organiseren

Een braderie, jaarmarkt, snuffelmarkt, beurs of soortgelijke activiteit wordt in onze gemeente aangemerkt als een evenement: een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Stein is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. In sommige gevallen is geen vergunning noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een gratis melding. Dit doe je minimaal 8 weken ervoor.

Je hebt geen vergunning nodig als:

  1. Er minder dan 150 bezoekers zijn op het drukste moment.
  2. Het evenement niet meer dan één dag duurt.
  3. Het evenement door de week of op zaterdag tussen 10.00 en 01.00 uur gebeurt, of op zondag tussen 13.00 en 01.00 uur
  4. Het evenement niet op de weg wordt gehouden.
  5. Het evenement geen grote hindernis is voor het verkeer – en zeker voor politie, brandweer en ambulance (de gemeente beoordeelt dit).
  6. Er door de week of op zaterdag geen muziek speelt vóór 10.00 uur of na 01.00 uur, of op zondag vóór 13.00 uur of na 01.00 uur.
  7. Het geluid op de voorkant van omringende woningen niet hoger is dan 70 decibel.
  8. Je een tent neerzet met een vloer van maximaal 49 vierkante meter.
  9. Eventueel tijdelijke verblijfsruimten (bouwsel) die worden geplaatst de volgende afmetingen niet overschrijden:

• een tent tot maximaal 49 m2;
• een tribune tot maximaal 1 meter hoogte;
• een podium tot maximaal 25 m2;

Zie voor meer uitgebreide informatie over evenementenvergunning- en meldingen de pagina ‘evenementenvergunningen aanvragen

Je kunt jouw aanvraag voor een vergunning of jouw melding van het evenement online insturen via de EvenementAssistent.

Meer informatie en uitleg over de EvenementAssistent vind je in deze handleiding.
Meer informatie over evenementen vind je in onze evenementenbrochure.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93