Vergunning plaatsen voorwerpen op de openbare weg

Je mag niet altijd een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Je vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket.

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar je mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen. Soms heb je hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Een obstakel is bijvoorbeeld:

 • een container
 • een steiger
 • een hoogwerker
 • een (bouw)keet

Zo vraag je toestemming aan om een obstakel op de weg te (laten) plaatsen:

 • Je overlegt eventueel met de gemeente.
 • Je gaat naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck. Je kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.

Log in:

 • voor uzelf: met DigiD
 • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

Of je toestemming nodig hebt, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het voorwerp dat je wilt plaatsen
 • de plaats waar je het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang je het voorwerp wilt laten staan

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93