Kabels en leidingen leggen in de openbare grond

Je wil kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraag je eerst toestemming aan de gemeente.

Alleen met toestemming van de gemeente mag je kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en je dit zonder machine doet.

Gebruikt je een machine voor het graven? Dan moet je ook een graafmelding doen. Dit doe je bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

Zo vraag je toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

  • Je doet jouw aanvraag bij de gemeente.
  • Of je vraagt de toestemming digitaal aan via het MOOR platform.

Je hebt nodig:

  • de bevestiging van jouw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
  • een plattegrond waarop is te zien waar je de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop je de kabel of leiding wilt plaatsen

Voorwaarden

Je doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die je van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.