Samen bouwen Steskensstraat

Uit onderzoek is gebleken dat er in onze gemeente behoefte is aan geschikte woningen of bouwterreinen voor senioren. DOP Stein en Gemeente Stein hebben samen het initiatief genomen om hier een belangrijke stap in te zetten. In de Steskensstraat in Oud Stein willen we starten met een nieuwbouwproject voor woningen voor 60-plussers. En niet zomaar een project, het gaat om een CPO traject waarbij je samen met je toekomstige buren meebepaalt over het ontwerp van je huis en de buurt.

De gemeenteraad beslist op 13 juni 2024 over de afronding van de haalbaarheidsfase en de start van dit project.

Laatste nieuws

(laatst bijgewerkt 24 mei 2024)

Informatiebijeenkomst 17 mei 2024

Op vrijdagavond 17 mei was er een informatieavond voor geïnteresseerden in de zaal van café-brasserie Merode. De bijeenkomst werd goed bezocht, er waren ongeveer 110 personen aanwezig. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op het project. Bekijk hier de presentatie die deze avond werd gegeven. (PDF, 2.1 MB)

De volgende stap in het proces is dat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden tot uiterlijk zondag 2 juni 2024, 18.00u. Vervolgens vindt er op woensdag 5 juni (om 16.00u in de Merode) een loting plaats. Tijdens deze loting worden de deelnemers van het CPO project gekozen.

Meer informatie over CPO Steskensstraat

CPO maakt het mogelijk

Om de ontwikkeling van een eigen koopwoning mogelijk te maken, wordt een CPO-ontwikkelvereniging opgericht. CPO staat voor ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. Dit heel erg in opmars zijnde concept biedt heel wat mogelijkheden aan toekomstige bouwers! Google maar eens op CPO om te zien welke projecten er in Nederland al op deze manier zijn ontwikkeld. Hele wijken waar de toekomstige bewoners samen het ontwerp in eigen hand hebben genomen. Het levert geweldige woningen en vooral gezellige buurten op.

Redenen om te kiezen voor CPO Steskensstraat

1. Ontwerp je eigen nieuwbouwwoning naar eigen wens
2. Met een levensloopbestendige woning ben je voorbereid op de toekomst
3. Duurzame woningen met laag energieverbruik
4. Altijd de beste deal: je betaalt de kostprijs (en dus niet de marktprijs)
5. Je kiest zelf partijen waarmee je wilt samenwerken
6. Professionele begeleiding
7. Ontwerp de hele buurt, samen met je toekomstige buren

Co-creatie met je buren: leer je buren kennen, nog voordat het je buren zijn

Er worden niet alleen woningen gebouwd, ook worden er een band met de toekomstige buren opgebouwd. Doordat vanaf het begin vrij intensief met de nieuwe buren samengewerkt dient te worden, zijn de buren zeker geen onbekenden meer. Als er straks een kopje suiker geleend moet worden, kun je overal terecht.

Professionele begeleiding vanaf dag 1

Het project wordt vormgegeven samen met specialisten van de gemeente Stein, Ruumte Architectuur & Ontwikkeling en CPO-begeleider BIEB. Zij staan klaar om te adviseren en te ondersteunen. Er wordt hulp geboden bij de inrichting van de openbare ruimte (waar komen wegen, fietspaden en parkeerplaatsen) en alle voorzieningen (watervoorziening, zonnepanelen en laadpalen, wonen zonder gas). Maar ook bij het ontwerpen van de individuele woningen is er professionele begeleiding van een architect en externe adviseurs. Zo komen er straks niet alleen mooie en comfortabele woningen, maar ook woningen die praktisch en onderhoudsvriendelijk zijn met lage maandlasten.

Dit is er nu al bekend

 • Aantal woningen: minimaal 12 en maximaal 14 woningen
 • Locatie: Steskensstraat in Oud Stein
 • Uitgangspunt: duurzame nultredenwoningen voor 60-plussers die maatschappelijk of economisch binding hebben met onze gemeente
 • Veel ontwerpvrijheid, in een omgeving die samen met toekomstige buren ingericht kan worden

Brochure

Download de brochure met daarin meer informatie over het CPO project in de Steskensstraat (PDF, 1.9 MB) of haal een brochure op bij het gemeentehuis (Stadhouderslaan 200, Stein).

Contact

We kunnen ons voorstellen dat er nu allerlei vragen door je hoofd schieten. Die kun je stellen aan adviesbureau BIEB. Zij zijn gespecialiseerd in samen bouwen en begeleiden dit CPO traject. Hier kun je terecht met al je vragen, ze helpen je graag verder.

Aanmelden

Je wil je aanmelden? Leuk! We zijn heel benieuwd naar jouw ideeën voor de Steskensstraat.

Dit is hoe het werkt:

 1. Download het inschrijfformulier (DOCX, 38.8 kB) of haal een geprint formulier op bij het gemeentehuis (Stadhouderslaan 200, Stein). Op het formulier staan alle voorwaarden en spelregels duidelijk uitgelegd.
 2. Om er zeker van te zijn dat je serieus geïnteresseerd bent, vragen we inschrijfgeld (€100,-).
 3. Je inschrijfformulier kun je mailen naar CPO.Steskensstraat@gmail.com of per post bezorgen bij Stichting CPO (60-plus) Stein, Eburonenstraat 12, 6171 BG Stein.
 4. Wanneer je uiterlijk zondag 2 juni 2024 voor 18.00u bent ingeschreven, betaald hebt en voldoet aan de criteria, doe je mee aan de loting.
 5. Meld je je na zondag 2 juni aan of behoor je niet tot de eerste 12 kandidaten, dan kom je automatisch op de reservelijst.

Meer informatie over de aanmeldprocedure vind je in de brochure. (PDF, 1.9 MB)

Loting

De loting vindt plaats op 5 juni 2024 om 16.00u in de zaal van café-brasserie Merode, Merodestraat 31 te Stein. De inschrijvers zijn van harte uitgenodigd om deze loting bij te wonen.

Veelgestelde vragen

Wat is de doorlooptijd van dit project?

We gaan er vanuit dat er zeker 1 jaar nodig is om te komen tot een omgevingsvergunning. Vervolgens is nog 1 jaar nodig om de woningen te bouwen. Dit alles onder voorbehoud dat zich geen onvoorziene zaken voor doen en alles gestroomlijnd gebeurt. De oplevering van de woningen is dus vanaf najaar 2026 of later.

Is het terrein van het voormalige autosloopbedrijf Keulers niet vervuild?

Gemeente Stein heeft het terrein destijds gekocht en daarna gesaneerd. Op 24 mei 2024 wordt er nog een bodemonderzoek op alle percelen van het CPO-plangebied verricht; dus ook het voormalige terrein Keulers. De resultaten worden een aantal weken later verwacht. Indien er verontreinigingen worden aangetroffen dan is het vooral belangrijk om te weten wat de eventuele saneringskosten zullen zijn. Het moge duidelijk zijn dat het plan niet doorgaat als deze kosten zeer hoog zijn.

Wanneer wordt het inschrijfgeld terugbetaald?

Het inschrijfgeld wordt terugbetaald als:

 • Je na het bekendmaken van de loting (op 5 juni 2024) je binnen 3 werkdagen afmeldt voor deelname aan het project;
 • Je na oplevering van de woningen nog steeds op de reservelijst staat. De reservelijst wordt na oplevering van de woningen opgeheven;
 • Het project onverhoopt helemaal niet doorgaat.

Krijgt de CPO-ontwikkelvereniging informatie over alle kosten?

Ja. Ook de aankoopkosten van de beide percelen (Steskensstraat 37 en deel van ernaast gelegen bouwkavel) worden inzichtelijk gemaakt.

Krijg je de reeds gemaakte (ontwikkel-)kosten terug als je onverhoopt tussentijds uit het project stapt?

Dat bepaalt uiteindelijk de CPO-ontwikkelvereniging. Het lijkt echter eerlijk om een bepaald percentage van de kosten terug te geven aan diegene die uitstapt afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Dit percentage verschilt dan per fase. Hoe concreter het project is, hoe minder kosten er worden terugbetaald.

Moet de inschrijver/koper er ook zelf gaan wonen?

Ja, naast een bouwplicht zal er ook een anti-speculatiebeding worden opgenomen. Hierbij zal de koper worden verplicht om het gekochte een aantal jaren zelf te bewonen en te gebruiken voordat de koper het onroerend goed mag doorverkopen.

Wat gebeurt er met de vereniging als de woningen zijn opgeleverd?

Verwacht wordt dat de ontwikkelvereniging dan overgaat in een vereniging van eigenaren die gezamenlijk alles beheert. De gemeente heeft vooralsnog de wens om de openbare ruimte zelf aan te leggen en in eigendom te houden. Dit volgt vanuit eerdere ervaringen in het CPO-project Meerdel te Elsloo.

Kan er een verplichting komen dat als de woning verkocht moet worden, dit aan een 60-plusser uit Stein moet gebeuren?

Vanuit gemeentezijde is dat juridisch gezien vrijwel onmogelijk. Wellicht kan de vereniging wel dergelijke bepalingen opnemen. Dit zal te zijner tijd nader onderzocht moeten worden.

Waarom is er gekozen voor CPO en niet voor losse bouwkavels?

We willen niet alleen woningen bouwen maar ook bouwen aan de onderlinge sociale binding. Vooral bij de doelgroep ouderen is het in deze tijd belangrijk dat bewoners elkaar helpen. Het plangebied is bij uitstek geschikt voor het realiseren van een gezamenlijk woonhofje voor ouderen. CPO wordt als ontwikkelvorm in het hele land succesvol toegepast, maar is in onze regio helaas minder bekend. De gemeente heeft eerder goede ervaringen opgedaan met het CPO-project Meerdel in Elsloo. Dit project is in mei 2024 opgeleverd.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93