Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport vergoedt kosten voor sport, zoals contributie en kleding, voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Jeugdfonds Cultuur vergoedt kosten voor bijvoorbeeld muziekles, schilderles of theaterklas. Een kind kan kiezen voor sport of cultuur, dit kan niet allebei tegelijk. Meer informatie over aanvragen en voorwaarden is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl