Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport vergoedt de kosten voor sport voor kinderen tussen 0 en 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Het gaat hier om kosten voor contributie en kleding.

Jeugdfonds Cultuur vergoedt de kosten voor bijvoorbeeld muziekles, schilderles of theaterklas. Kinderen van 0-18 uit gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen komen in aanmerking voor deze vergoedingen.

Meer informatie over aanvragen en de voorwaarden is te vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl