Speelruimte

Welkom op de projectpagina voor het nieuwe speelruimteplan “Buiten in Beweging”! Op deze pagina vind je de komende maanden alle informatie over dit nieuwe plan en de mogelijkheden voor bewoners om mee te denken.

Wat is een speelruimteplan?

We vinden het als gemeente belangrijk om te zorgen voor aantrekkelijke openbare speel- en beweegruimte, waarin iedereen lekker in kan spelen, bewegen en ontmoeten. In een speelruimteplan staat hoe we dat graag zien, maar ook hoe het nu is en wat er misschien wel nodig is om de bestaande speel- en beweegruimte te verbeteren.

Online vragenlijst

De komende tijd bieden we iedereen de mogelijkheid om een online vragenlijst in te vullen over de openbare speel- en beweegruimte in Stein. Iedereen mag hem invullen, of je nu een kind of volwassene bent, veel buiten speelt of juist nooit buiten komt. Geef vooral aan wat je er nu van vindt, waar je graag speelt, beweegt of andere inwoners ontmoet en/of welke ideeën je misschien wel hebt om de speel- en beweegruimte te verbeteren! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en kan tot en met 14 mei. Klik hier voor de online vragenlijst.

Tijdspad voorjaar 2023

De komende periode zijn er verschillende momenten waarop we met de inwoners van Stein in gesprek gaan of de mogelijkheid geven om reacties te geven:

April 2023

  • Wandelingen: We organiseren, in samenwerking en afstemming met de basisscholen in Stein meerdere wijkwandelingen met kinderen van de basisschool door de verschillende buurten in Stein. De momenten en deelnemers van de wandelingen worden afgestemd met de scholen zelf.
  • Themaweek jongeren: Tijdens de themaweek op het OBS Groenewald wordt met twee groepen jongeren in gesprek gegaan over de (toekomst van de) openbare beweeg- en ontmoetingsruimte.
  • Online vragenlijst: Alle inwoners krijgen de mogelijkheid mee te denken over het speelruimteplan en hierbij aan te geven waar je nu al supergoed kunt spelen, bewegen of ontmoeten en waar, wat wellicht beter kan. Zie hieronder meer informatie over de vragenlijst.

Mei 2023

  • In mei gaan we aan de slag met alle informatie die we hebben gekregen van de bewoners. We verwerken alles in een speelruimtekaart van de gemeente en maken een eerste versie van het speelruimteplan.

Juni 2023

  • In juni presenteren we het speelruimteplan graag aan de bewoners en andere organisaties die hebben meegedacht over het speelruimteplan. Meer informatie volgt hier uiteraard nog over (dag, tijd en locatie) en zal binnenkort hier te vinden zijn.

Na de bijeenkomst in juni wordt het plan verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de gemeenteraad van Stein zodat het kan worden omgezet in een uitvoeringsplan voor de komende jaren.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93