Sociaal inclusiepanel

Het sociaal inclusiepanel bestaat uit ervaringsdeskundigen vanuit diverse invalshoeken. Met trots stellen de panelleden zich voor en vertellen ze hoe hun ervaring en expertise een bijdrage levert aan een toegankelijk Stein.

Irma Janssen

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / Secretaris Stichting (On)Beperkt 4 life / Voorzitster GSV Het MaaslandFoto Irma Janssen

Toen Irma in een rolstoel terecht kwam veranderde haar leven drastisch. Zo verloor ze onder andere haar baan als kinderverpleegkundige. Maar zoals ze zelf zegt: “Het opent ook nieuwe wegen. Het kost alleen wat tijd om dat in te zien.” Zo bezoekt ze wekelijks basisscholen om kinderen kennis te laten maken met mensen met een beperking vanuit het Kleuterproject en het Bovenbouwproject basisscholen. Daarnaast is ze actief als bestuurslid bij het gehandicapten zwemmen. Bezigheden waar ze veel voldoening en energie uithaalt.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het zeer belangrijk vind dat iedereen mee moet kunnen doen ongeacht de beperkingen. Samen werken we aan een inclusieve gemeente. Een gemeente die voor iedereen toegankelijk moet worden. Of je nu jong, oud, dik of dun bent. Wel of geen beperking hebt. Een rollator, scootmobiel of rolstoel gebruikt. Iedereen is gelijk! Want zoals onze slogan luidt: de valide mens van vandaag kan de mindervalide zijn van morgen.”

Heb je een vraag aan Irma? Stuur haar een email via pietro.irma@hotmail.com.


Hein Coumans

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein / voorzitter technische commissie Adelante on Wheels / vrijwilliger Stichting MAP Foto Hein Coumans

Hein Coumans, in Stein beter bekend als “Heintje de Kip”, heeft sinds 12 jaar een incomplete dwarslaesie. Ondanks zijn beperking doet hij veel vrijwilligerswerk. Zo geeft hij mindervalide personen begeleiding in de sportschool en biedt hij hulp bij WMO-aanvragen. Ook is hij zelf actief met sport en doet hij aan handbiking en krachtsport wheeler. Hein gaat geen uitdaging uit de weg. 

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik met mijn ervaring als rolstoelgebruiker mensen, bedrijven en gemeenten kan adviseren over hoe gebouwen en openbare ruimte in te richten. Ook vind ik het leuk om mensen te helpen met problemen op het gebied van WMO-aanvragen.”

Heb je een vraag aan Hein? Bel hem gerust via 046-4330053 of 06-28532680 of stuur hem een email via heincoumans@ziggo.nl.


Else de Bont-van Galen

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid van Federatie Gehandicapten Organisaties Limburg voor Toegankelijkheid / lid van Cliënten participatie team voor Burgerkracht Limburg Foto Else de Bont

In 1996 kwam Else in een rolstoel terecht. Zodoende vervult ze als ervaringsdeskundige een belangrijke rol binnen het inclusiepanel. Daarnaast komt ze als VN-ambassadeur op voor gelijke rechten voor mensen met een beperking en is ze actief binnen diverse instanties rondom toegankelijkheid en participatie.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik op deze manier samen met andere ervaringsdeskundigen kan bekijken hoe we de gemeente Stein toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Dat betekent dat we rekening houden met alle beperkingen die er zijn. We kijken naar toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Denk aan wonen, werken, participatie, WMO, jeugd, toegankelijkheid van informatie, zorg, cultuur, sport en vrije tijd. Bewustwording onder de gehele bevolking is daarbij van groot belang en dat is waar ik me hard voor maak.”

Heb je een vraag aan Else? Stuur haar een email via elsedebont@hotmail.com.


Chritiën Lienaerts

Ervaringsdeskundige visuele beperkingen / VN-ambassadeur / vrijwilliger Buurtcentrum Nieuwdorp Stein Afbeelding Chritien

"Ik ben vanaf mijn dertiende slechtziend. Aan mijn rechteroog ben ik blind. Links was destijds 60 procent en momenteel heb ik nog 1 procent zicht.

Dat betekent dat ik alleen nog licht, donker en wat schimmen kan zien. Ik heb 50 jaar gewerkt bij het sociale werkvoorzieningsbedrijf Vixia. Daarbij heb ik ook 18 jaar in de ondernemingsraad van het bedrijf gezeten. Zo ben ik ook 38 jaar bestuurslid van de personeelsvereniging geweest, waaronder 25 jaar als voorzitter. Ik heb sinds 2015 een blindgeleide hond, Babet. Vanaf 2017 geniet ik van mijn pensioen.

Ik zit in het sociale inclusiepanel van Stein omdat ik denk dat ik met mijn blindheid een goede bijdrage kan leveren. Mijn sterkte punt is dan ook de inzet om geleide lijnen en oversteekplaatsen op de goede plek te krijgen. Daarnaast meld ik obstakels voor visuele beperkingen en het bespreek ik met het team zodat dit verbeterd kan worden.

Heb je een vraag of probleem? Je kunt mij altijd mailen: chritienlienaerts@gmail.com " 


Elle Herfs

Onafhankelijk cliëntondersteuner MEE Zuid-Limburg

Foto Elle HerfsMEE Zuid-Limburg vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. Ondersteuning van MEE Zuid-Limburg is in de gemeente Stein gratis en bovendien onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een doorverwijzing of indicatie is niet nodig.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik vanuit mijn rol als onafhankelijk cliëntondersteuner met veel verschillende mensen in aanraking kom, elk met hun eigen beperking of kwetsbaarheid. De problemen die zij ervaren wil ik omzetten in kansen voor de toekomst. Het inclusiepanel is voor mij een middel om mijn opgedane kennis over te brengen op anderen.”

Heb je een vraag aan Elle? Bel of mail haar gerust via 088-0102271 of e.herfs@meezuidlimburg.nl.


Math Habets

Lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein / neemt deel aan de werkgroepen Brede gezondheidszorg, Mantelzorg en VN-Verdrag Foto Math Habets

Math zet zich graag in voor de rechten van mensen met een beperking zodat ook zij volwaardig mee kunnen doen. Zijn rol als panellid heeft hem veel inzicht gegeven in de dagelijkse problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen.  

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind om gezamenlijk het VN-Verdrag te implementeren in onze gemeente. Hierin wil ik graag meedenken over het treffen van de gemeentelijke voorzieningen voor toegankelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid maar ook voor een levensloopbestendige wijk.”


Bart Pijpers

Medewerker afdeling Wmo Gemeente Stein

Afbeelding Bart Pijpers

Naast VN-panellid is Bart tevens werkzaam als klantmanager voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

Zodoende heeft hij veel contacten met burgers binnen de gemeente Stein welke bekend zijn met een beperking. Bart vindt het zeer van belang dat mensen met een beperking adequaat kunnen participeren binnen de maatschappij zonder dat zij enorm afhankelijk zijn van derden. Dit is tevens een van de doeleinden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind dat iedere inwoner binnen de gemeente Stein, welke bekend is met beperkingen, adequaat en zelfstandig kan deelnemen in de maatschappij. Ik kan door het delen van mijn kennis inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning en mijn opleiding tot ergotherapeut mijn steentje bijdragen om het zelfstandig leven voor mensen een beperking zo adequaat mogelijk te maken.”

Heb je een vraag aan Bart? Stuur hem een email via bart.pijpers@gemeentestein.nl.


Jo Janssen

Jo Janssen Sociaal inclusiepanel​Ervaringsdeskundige

Jo Janssen is geboren in Stein en woont samen met zijn vrouw al 45 jaar in MeersDat bevalt hem prima. De laatste jaren heeft hij zich al volop voor de gemeenschap ingezet.

Gelukkig kan hij zich nog goed behelpen. Nu ruimt hij samen met Sjwan Meas het afval op dat wordt weggegooid op straat. Hij wil zijn dorp graag netjes houden, voor hemzelf en anderen.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik graag iets wil betekenen voor de gemeente Stein. Helaas zie ik steeds meer dat de stoepen in beslag worden genomen door auto’s. Of dat bijvoorbeeld bouwmaterialen en vuilnisbakken de doorgang belemmeren. ‘Zónger bezej’ zei men vroeger oftewel zonder erbij na te denken.
Daardoor wordt de trottoir ontoegankelijk voor de voetganger, zeker voor iemand met een handicap. Hieraan wil ik graag mijn bijdrage leveren en een oplossing zoeken.”


John Dreuning

Ervaringsdeskundige / lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein  John Dreuning

John Dreuning heeft 43 jaar onderwijservaring en is inmiddels zeven jaar gepensioneerd. Drie jaar geleden ontdekte ze Multiple sclerose (MS) bij hem. Hij is ervaringsdeskundige geworden omdat staan en lopen steeds moeilijker wordt. De MS heeft zijn evenwichtsorgaan voor de helft uitgeschakeld.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik omdat er nog veel verbeterd kan worden voor mensen met een handicap. Ik houd me bezig met de toegankelijkheid van openbare gebouwen, zoals scholen en musea. Daarnaast maak ik me sterk voor een openbaar toilet in het centrum van de gemeente Stein. Ik vind het heel belangrijk dat we bij dicht bij de mensen blijven. Praktisch en niet te veel theoretisch bezig zijn. Kleine praktische verbeteringen zijn beter dan grote theoretische verhalen!"

Heb je een vraag aan John? Stuur een e-mail naar johnydreuning@gmail.com


Meer lezen over hun drijfveren en toekomstvisie?

Mart, Hein en Irma vertellen er uitgebreid over op https://www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/53/iedereen-moet-kunnen-meedoen


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.

Foto sociaal inclusie panel