Sociaal inclusiepanel

Het sociaal inclusiepanel bestaat uit ervaringsdeskundigen vanuit diverse invalshoeken. Met trots stellen de panelleden zich voor en vertellen ze hoe hun ervaring en expertise een bijdrage levert aan een toegankelijk Stein.

Mart Adams

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur

Foto Mart AdamsFoto Mart AdamsMart werkte als inkoper bij een internationaal bedrijf in Sittard, gespecialiseerd in leidingwerk en machinebouw voor de chemische industrie toen in 1995 een noodlottig ongeluk ervoor zorgde dat zijn leven er heel anders uit kwam te zien. Tijdens het verhuizen van een kennis viel hij van een zoldertrap en moest zich behelpen met krukken en een rolstoel. Ondanks de pijn die Mart nog bijna dagelijks voelt, geniet hij van zijn kleinkinderen en wandelt hij graag met zijn hond.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind om van ons mooie Stein een toegankelijke en inclusieve samenleving te maken. Ik zet mij in om de gemeente toegankelijk te maken voor mindervaliden, ouderen en iedereen die hier mee te maken heeft of in de toekomst te maken krijgt. Want ons motto is dat de valide mens van heden de mindervalide mens van morgen kan zijn!”

Heb je een vraag aan Mart? Stuur hem een email via mhadams@ziggo.nl.


Irma Janssen

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / vrijwilliger Stichting GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) / bestuurslid GSV

Foto Irma JanssenToen Irma in een rolstoel terecht kwam veranderde haar leven drastisch. Zo verloor ze onder andere haar baan als kinderverpleegkundige. Maar zoals ze zelf zegt: “het opent ook nieuwe wegen. Het kost alleen wat tijd om dat in te zien.” Zo bezoekt ze wekelijks basisscholen om kinderen kennis te laten maken met mensen met een beperking en is ze actief als bestuurslid bij het gehandicapten zwemmen. Bezigheden waar ze veel voldoening en energie uithaalt.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het zeer belangrijk vind dat iedereen mee moet kunnen doen ongeacht de beperkingen. Samen werken we aan een inclusieve gemeente. Een gemeente die voor iedereen toegankelijk moet worden. Of je nu jong, oud, dik of dun bent. Wel of geen beperking hebt. Een rollator, scootmobiel of rolstoel gebruikt. Iedereen is gelijk! Want zoals onze slogan luidt: de valide mens van vandaag kan de mindervalide zijn van morgen.”

Heb je een vraag aan Irma? Stuur haar een email via pietro.irma@hotmail.com.


Hein Coumans

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein / voorzitter technische commissie Adelante on Wheels / vrijwilliger Stichting MAP

Foto Hein CoumansHein Coumans, in Stein beter bekend als “Heintje de Kip”, heeft sinds 12 jaar een incomplete dwarslaesie. Ondanks zijn beperking doet hij veel vrijwilligerswerk. Zo geeft hij mindervalide personen begeleiding in de sportschool en biedt hij hulp bij WMO-aanvragen. Ook is hij zelf actief met sport en doet hij aan handbiking en krachtsport wheeler. Hein gaat geen uitdaging uit de weg. 

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik met mijn ervaring als rolstoelgebruiker mensen, bedrijven en gemeenten kan adviseren over hoe gebouwen en openbare ruimte in te richten. Ook vind ik het leuk om mensen te helpen met problemen op het gebied van WMO-aanvragen.”

Heb je een vraag aan Hein? Bel hem gerust via 046-4330053 of 06-28532680 of stuur hem een email via heincoumans@ziggo.nl.


Else de Bont-van Galen

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid van Federatie Gehandicapten Organisaties Limburg voor Toegankelijkheid / lid van Cliënten participatie team voor Burgerkracht Limburg

Foto Else de BontIn 1996 kwam Else in een rolstoel terecht. Zodoende vervult ze als ervaringsdeskundige een belangrijke rol binnen het inclusiepanel. Daarnaast komt ze als VN-ambassadeur op voor gelijke rechten voor mensen met een beperking en is ze actief binnen diverse instanties rondom toegankelijkheid en participatie.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik op deze manier samen met andere ervaringsdeskundigen kan bekijken hoe we de gemeente Stein toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Dat betekent dat we rekening houden met alle beperkingen die er zijn. We kijken naar toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Denk aan wonen, werken, participatie, WMO, jeugd, toegankelijkheid van informatie, zorg, cultuur, sport en vrije tijd. Bewustwording onder de gehele bevolking is daarbij van groot belang en dat is waar ik me hard voor maak.”

Heb je een vraag aan Else? Stuur haar een email via elsedebont@hotmail.com.


Elle Herfs

Onafhankelijk cliëntondersteuner MEE Zuid-Limburg

Foto Elle HerfsMEE Zuid-Limburg vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. Ondersteuning van MEE Zuid-Limburg is in de gemeente Stein gratis en bovendien onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een doorverwijzing of indicatie is niet nodig.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik vanuit mijn rol als onafhankelijk cliëntondersteuner met veel verschillende mensen in aanraking kom, elk met hun eigen beperking of kwetsbaarheid. De problemen die zij ervaren wil ik omzetten in kansen voor de toekomst. Het inclusiepanel is voor mij een middel om mijn opgedane kennis over te brengen op anderen.”

Heb je een vraag aan Elle? Bel of mail haar gerust via 088-0102271 of e.herfs@meezuidlimburg.nl.


Math Habets

Lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein / neemt deel aan de werkgroepen Brede gezondheidszorg, Mantelzorg en VN-Verdrag

Foto Math HabetsMath zet zich graag in voor de rechten van mensen met een beperking zodat ook zij volwaardig mee kunnen doen. Zijn rol als panellid heeft hem veel inzicht gegeven in de dagelijkse problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen.  

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind om gezamenlijk het VN-Verdrag te implementeren in onze gemeente. Hierin wil ik graag meedenken over het treffen van de gemeentelijke voorzieningen voor toegankelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid maar ook voor een levensloopbestendige wijk.”


Dennis Veugelers

Projectleider ruimte Gemeente Stein

Foto Dennis VeugelersDennis zijn specialisme is verkeer en openbare verlichting. Samen met zijn collega’s bereidt hij civieltechnische projecten voor welke vervolgens uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, riolering, enzovoort.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik me inzet voor een toegankelijke openbare ruimte en dit bewaak binnen onze civieltechnische projecten.”


Amanda Claessen

Medewerker accommodaties Gemeente Stein

Foto Amanda ClaessenAmanda zorgt voor het onderhoud en beheer van de binnensportaccommodaties, welszijnsgebouwen en speeltuinen binnen de gemeente.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik vanuit mijn bouwtechnische achtergrond hieraan deelneem en graag mijn steentje bijdraag om de toegankelijkheid van de gemeente Stein te verbeteren.”

Heb je een vraag aan Amanda? Stuur haar een email via amanda.claessen@gemeentestein.nl.


Sandra Nijsten

Projectleider VN-Verdrag Gemeente Stein

Foto Sandra NijstenNaast projectleider VN-Verdrag is Sandra ook werkzaam als dorpscontactpersoon en beleidsmedewerker Sociaal Domein. Zodoende heeft ze veel contacten met de inwoners uit de gemeente. Sandra vindt het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en problemen opgelost worden. En dat wanneer dit niet opgelost kan worden er naar de persoon toe helder uitgelegd wordt waarom.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind dat iedere inwoner van Stein zo zelfstandig mogelijk moet kunnen leven naar zijn of haar eigen wens. En daar waar obstakels zijn, deze zo goed mogelijk worden weggenomen, letterlijk en figuurlijk. Als projectleider VN-Verdrag ben ik het eerste aanspreekpunt voor het panel. Ik ben de verbinder tussen het panel en andere belanghebbenden naar de gemeente toe en andersom.”

Heb je een vraag aan Sandra? Bel of mail haar gerust via 06-24899702 of sandra.nijsten@gemeentestein.nl.


Bart Pijpers

Medewerker afdeling Wmo Gemeente Stein

Naast VN-panellid is Bart tevens werkzaam als klantmanager voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.  Zodoende heeft hij veel contacten met burgers binnen de gemeente Stein welke bekend zijn met een beperking. Bart vindt het zeer van belang dat mensen met een beperking adequaat kunnen participeren binnen de maatschappij zonder dat zij enorm afhankelijk zijn van derden. Dit is tevens een van de doeleinden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind dat iedere inwoner binnen de gemeente Stein, welke bekend is met beperkingen, adequaat en zelfstandig kan deelnemen in de maatschappij. Ik kan door het delen van mijn kennis inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning en mijn opleiding tot ergotherapeut mijn steentje bijdragen om het zelfstandig leven voor mensen een beperking zo adequaat mogelijk te maken.”

Heb je een vraag aan Bart? Stuur hem een email via bart.pijpers@gemeentestein.nl.


Meer lezen over hun drijfveren en toekomstvisie?

Mart, Hein en Irma vertellen er uitgebreid over op https://www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/53/iedereen-moet-kunnen-meedoen