Sociaal inclusiepanel

Het sociaal inclusiepanel bestaat uit ervaringsdeskundigen vanuit diverse invalshoeken. Met trots stellen de panelleden zich voor en vertellen ze hoe hun ervaring en expertise een bijdrage levert aan een toegankelijk Stein.

Irma Janssen

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / Secretaris Stichting (On)Beperkt 4 life / Voorzitster GSV Het MaaslandFoto Irma Janssen

Toen Irma in een rolstoel terecht kwam veranderde haar leven drastisch. Zo verloor ze onder andere haar baan als kinderverpleegkundige. Maar zoals ze zelf zegt: “Het opent ook nieuwe wegen. Het kost alleen wat tijd om dat in te zien.” Zo bezoekt ze wekelijks basisscholen om kinderen kennis te laten maken met mensen met een beperking vanuit het Kleuterproject en het Bovenbouwproject basisscholen. Daarnaast is ze actief als bestuurslid bij het gehandicapten zwemmen. Bezigheden waar ze veel voldoening en energie uithaalt.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het zeer belangrijk vind dat iedereen mee moet kunnen doen ongeacht de beperkingen. Samen werken we aan een inclusieve gemeente. Een gemeente die voor iedereen toegankelijk moet worden. Of je nu jong, oud, dik of dun bent. Wel of geen beperking hebt. Een rollator, scootmobiel of rolstoel gebruikt. Iedereen is gelijk! Want zoals onze slogan luidt: de valide mens van vandaag kan de mindervalide zijn van morgen.”

Heb je een vraag aan Irma? Stuur haar een email via pietro.irma@hotmail.com.


Hein Coumans

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein / voorzitter technische commissie Adelante on Wheels / vrijwilliger Stichting MAP Foto Hein Coumans

Hein Coumans, in Stein beter bekend als “Heintje de Kip”, heeft sinds 12 jaar een incomplete dwarslaesie. Ondanks zijn beperking doet hij veel vrijwilligerswerk. Zo geeft hij mindervalide personen begeleiding in de sportschool en biedt hij hulp bij WMO-aanvragen. Ook is hij zelf actief met sport en doet hij aan handbiking en krachtsport wheeler. Hein gaat geen uitdaging uit de weg. 

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik met mijn ervaring als rolstoelgebruiker mensen, bedrijven en gemeenten kan adviseren over hoe gebouwen en openbare ruimte in te richten. Ook vind ik het leuk om mensen te helpen met problemen op het gebied van WMO-aanvragen.”

Heb je een vraag aan Hein? Bel hem gerust via 046-4330053 of 06-28532680 of stuur hem een email via heincoumans@ziggo.nl.


Else de Bont-van Galen

Ervaringsdeskundige / VN-ambassadeur / lid van Federatie Gehandicapten Organisaties Limburg voor Toegankelijkheid / lid van Cliënten participatie team voor Burgerkracht Limburg Foto Else de Bont

In 1996 kwam Else in een rolstoel terecht. Zodoende vervult ze als ervaringsdeskundige een belangrijke rol binnen het inclusiepanel. Daarnaast komt ze als VN-ambassadeur op voor gelijke rechten voor mensen met een beperking en is ze actief binnen diverse instanties rondom toegankelijkheid en participatie.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik op deze manier samen met andere ervaringsdeskundigen kan bekijken hoe we de gemeente Stein toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Dat betekent dat we rekening houden met alle beperkingen die er zijn. We kijken naar toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Denk aan wonen, werken, participatie, WMO, jeugd, toegankelijkheid van informatie, zorg, cultuur, sport en vrije tijd. Bewustwording onder de gehele bevolking is daarbij van groot belang en dat is waar ik me hard voor maak.”

Heb je een vraag aan Else? Stuur haar een email via elsedebont@hotmail.com.


Chritiën Lienaerts

Ervaringsdeskundige visuele beperkingen / VN-ambassadeur / vrijwilliger Buurtcentrum Nieuwdorp Stein Afbeelding Chritien

"Ik ben vanaf mijn dertiende slechtziend. Aan mijn rechteroog ben ik blind. Links was destijds 60 procent en momenteel heb ik nog 1 procent zicht.

Dat betekent dat ik alleen nog licht, donker en wat schimmen kan zien. Ik heb 50 jaar gewerkt bij het sociale werkvoorzieningsbedrijf Vixia. Daarbij heb ik ook 18 jaar in de ondernemingsraad van het bedrijf gezeten. Zo ben ik ook 38 jaar bestuurslid van de personeelsvereniging geweest, waaronder 25 jaar als voorzitter. Ik heb sinds 2015 een blindgeleide hond, Babet. Vanaf 2017 geniet ik van mijn pensioen.

Ik zit in het sociale inclusiepanel van Stein omdat ik denk dat ik met mijn blindheid een goede bijdrage kan leveren. Mijn sterkte punt is dan ook de inzet om geleide lijnen en oversteekplaatsen op de goede plek te krijgen. Daarnaast meld ik obstakels voor visuele beperkingen en het bespreek ik met het team zodat dit verbeterd kan worden.

Heb je een vraag of probleem? Je kunt mij altijd mailen: chritienlienaerts@gmail.com " 


Elle Herfs

Onafhankelijk cliëntondersteuner MEE Zuid-Limburg

Foto Elle HerfsMEE Zuid-Limburg vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. Ondersteuning van MEE Zuid-Limburg is in de gemeente Stein gratis en bovendien onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een doorverwijzing of indicatie is niet nodig.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik vanuit mijn rol als onafhankelijk cliëntondersteuner met veel verschillende mensen in aanraking kom, elk met hun eigen beperking of kwetsbaarheid. De problemen die zij ervaren wil ik omzetten in kansen voor de toekomst. Het inclusiepanel is voor mij een middel om mijn opgedane kennis over te brengen op anderen.”

Heb je een vraag aan Elle? Bel of mail haar gerust via 088-0102271 of e.herfs@meezuidlimburg.nl.


Math Habets

Lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein / neemt deel aan de werkgroepen Brede gezondheidszorg, Mantelzorg en VN-Verdrag Foto Math Habets

Math zet zich graag in voor de rechten van mensen met een beperking zodat ook zij volwaardig mee kunnen doen. Zijn rol als panellid heeft hem veel inzicht gegeven in de dagelijkse problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen.  

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind om gezamenlijk het VN-Verdrag te implementeren in onze gemeente. Hierin wil ik graag meedenken over het treffen van de gemeentelijke voorzieningen voor toegankelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid maar ook voor een levensloopbestendige wijk.”


Dennis Veugelers

Projectleider ruimte Gemeente Stein Foto Dennis Veugelers

Dennis zijn specialisme is verkeer en openbare verlichting. Samen met zijn collega’s bereidt hij civieltechnische projecten voor welke vervolgens uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, riolering, enzovoort.

 

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik me inzet voor een toegankelijke openbare ruimte en dit bewaak binnen onze civieltechnische projecten.”


Cheyenne Dohmen

Projectleider VN-Verdrag Gemeente Stein

Foto Cheyenne Dohmen

Mijn naam is Cheyenne Dohmen. Vanaf januari 2021 ben ik projectleider VN-Verdrag bij de gemeente Stein. Daarnaast houd ik mij binnen de gemeente ook onder andere bezig met jongeren en het muziekbeleid.

Voor mij is het belangrijk dat je leert vanuit verschillende perspectieven naar de maatschappij te kijken en inzicht krijgt in het leven dat voor jou niet vanzelfsprekend is. Van hieruit werk ik graag aan een maatschappij die voor iedereen toegankelijk is.

Binnen het sociale inclusie panel ben ik de schakel tussen de burger en de gemeente. Wij zorgen voor de toegankelijkheid in Stein. Iedereen hoort erbij en moet gehoord worden. Ik hoop dat we samen veel mogen gaan bereiken!

Bij vragen mag je contact opnemen via cheyenne.dohmen@gemeentestein.nl 


Bart Pijpers

Medewerker afdeling Wmo Gemeente Stein

Afbeelding Bart Pijpers

Naast VN-panellid is Bart tevens werkzaam als klantmanager voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

Zodoende heeft hij veel contacten met burgers binnen de gemeente Stein welke bekend zijn met een beperking. Bart vindt het zeer van belang dat mensen met een beperking adequaat kunnen participeren binnen de maatschappij zonder dat zij enorm afhankelijk zijn van derden. Dit is tevens een van de doeleinden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

“Ik zit in het sociaal inclusiepanel omdat ik het belangrijk vind dat iedere inwoner binnen de gemeente Stein, welke bekend is met beperkingen, adequaat en zelfstandig kan deelnemen in de maatschappij. Ik kan door het delen van mijn kennis inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning en mijn opleiding tot ergotherapeut mijn steentje bijdragen om het zelfstandig leven voor mensen een beperking zo adequaat mogelijk te maken.”

Heb je een vraag aan Bart? Stuur hem een email via bart.pijpers@gemeentestein.nl.


Meer lezen over hun drijfveren en toekomstvisie?

Mart, Hein en Irma vertellen er uitgebreid over op https://www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/53/iedereen-moet-kunnen-meedoen


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.

Foto sociaal inclusie panel