Schuldhulpverlening en budgetbeheer

Geldproblemen of schulden? Dat kan iedereen overkomen. Het is belangrijk om dan snel hulp te zoeken, om te voorkomen dat de situatie erger wordt. Gemeente Stein heeft een team van schuldhulpverleners en budgetbeheerders die jou hierbij kunnen helpen.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende manieren waarop ons team je kan helpen. Schuldhulpverlening is trouwens altijd gratis en vrijwillig.

Bereikbaarheid

Iedere woensdag is er een inloopspreekuur op het gemeentehuis van 09.00 tot 12.00 uur. Ook kun je op werkdagen bellen via telefoonnummer 046-435 93 93 of een mail sturen naar schuldhulpverlening@gemeentestein.nl

  • Budgetbeheer: maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur
  • Schuldhulpverlening: maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 15:00 en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Budgetbeheer

Als je gebruik maakt van budgetbeheer, komt je inkomen of uitkering binnen bij de budgetbeheerder van de gemeente. De budgetbeheerder betaalt dan je vaste lasten en eventuele andere rekeningen. Jij krijgt een afgesproken bedrag aan leefgeld.

Voor wie?

Met budgetbeheer wordt voorkomen dat schulden ontstaan of schulden groter worden. Ook kan budgetbeheer ingezet worden om te leren om zelf de financiën te doen, bijvoorbeeld als je net alle schulden hebt afgelost. Denk je dat budgetbeheer je kan helpen? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens. Dan kijken we samen wat in jouw situatie past.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening kent verschillende stappen. Als je je meldt bij de gemeente, bekijkt een schuldhulpverlener samen met jou je persoonlijke situatie. Soms kan hulp bij het doen van de administratie voldoende zijn om de schulden op te lossen. Bijvoorbeeld door administratieve ondersteuning van een deskundige vrijwilliger. Die kan je ook tips geven om te besparen en meer inkomsten te krijgen.

Plan

Daarna wordt alle informatie verzameld die nodig is om een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak staan bijvoorbeeld alle schuldeisers, de hoogte van de schulden en je inkomen. Ook wordt vaak budgetbeheer ingezet. Zo ontstaan er geen (nieuwe) schulden.

Minnelijk traject

In andere gevallen is er meer nodig. Dan volgt het zogenaamde ‘minnelijk traject’. Dat betekent dat de schuldhulpverlener, met jouw toestemming, contact opneemt met alle personen en bedrijven bij wie je schulden hebt. De schuldhulpverlener maakt dan afspraken over het aflossen van schulden. Je lost dan 36 maanden af op de schulden volgens de afspraken die gemaakt worden. Als na 36 maanden nog niet alles is afgelost, wordt het openstaande bedrag kwijtgescholden.

Wettelijk traject

Soms gaan schuldeisers niet akkoord met het minnelijk traject. Dan is er de optie van een wettelijk traject, via de Wet schuldsanering natuurlijke personen, de Wsnp. De schuldhulpverlener dient dan samen met jou een aanvraag in bij de rechtbank voor toelating tot de Wsnp. De rechter bekijkt dan jouw situatie, hoe de schulden zijn ontstaan, hoe je nu leeft en wat je inkomen is. Als je aan de voorwaarden voldoet, wordt je toegelaten. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat je je schulden niet meer zelf kunt aflossen, je de verplichtingen van de Wsnp nakomt en zoveel mogelijk probeert te verdienen om je schulden af te lossen.

Bij de start van het wettelijk traject krijg je een bewindvoerder toegewezen. Die ziet er op toe dat je aan de verplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld dat je fulltime werkt als je daar medisch toe in staat bent, je rond komt van het leefgeld dat je krijgt en geen nieuwe schulden maakt. Als je dat 36 maanden lang doet, worden de dan nog openstaande schulden kwijtgescholden door de rechter. Je bent dan na drie jaar schuldenvrij.

Voor wie?

Schuldhulpverlening helpt inwoners met schulden en met schulden bij meerdere schuldeisers. Schuldhulpverlening zorgt ervoor dat je na 36 maanden weer schuldenvrij bent. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Foto van geld