Schuldhulpverlening en budgetbeheer

Heb je geldproblemen en schulden? Dat is erg vervelend. Schulden kunnen iedereen overkomen, niet alleen mensen met een uitkering. Schulden leveren veel stress op en daardoor kunnen weer nieuwe problemen ontstaan. Algemene informatie hierover staat op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden/schulden-aanpakken

Het is belangrijk te voorkomen dat je in de schulden komt. Heb je schulden en kom je er niet meer uit? Heb je moeite met het betalen van jouw vaste lasten of het regelen van jouw financiën? Vraag dan hulp bij de gemeente. Iedere woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur in het gemeentehuis.

Samen vroegtijdig alert op schulden

Een huisuitzetting vanwege huurachterstand heeft grote impact op een gezin. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van gas, water of licht. De gemeente Stein wil inwoners met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen. Dat doet de gemeente samen met woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en Partners in Welzijn (PIW). Het uitgangspunt hiervan is om vroegtijdig samen te werken om ergere en onnodige schulden te voorkomen.

Vrijwilligers van PIW nemen op basis van beschikbare gegevens van de gemeente contact op met inwoners. In de werkwijze blijft de privacy van de inwoners geborgd. Deze vrijwilligers zijn getraind om administratieve ondersteuning te bieden, hebben een geheimhoudingsplicht getekend én een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.

Lees hier het verhaal van Annemie die geholpen werd bij haar administratie door Lilibeth, vrijwilliger administratieve ondersteuning bij Partners in Welzijn (PIW). Annemie vertelt: “Het klikte meteen goed met Lilibeth. Ze was er toen ik het moeilijk had. Ik was weduwe geworden en had het er zwaar mee. Ik zat met de rouwverwerking en was ook ineens de uitkering van mijn man kwijt”. “Toen ik bij Annemie binnenkwam zijn we eerst nagegaan: wat moet er gebeuren?”, vertelt Lilibeth. De bijstandsuitkering aanvragen bleek de eerste stap.

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)

De gemeente Stein is is volwaardig lid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en voldoet daarmee aan de kwaliteitsstandaard voor schuldhulpverlening en budgetbeheer.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je tijdens kantoordagen telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente via telefoonnummer 046-43 59 393.