MaasBandProject

Het MaasBandProject is een initiatief van een team onderzoekers die voor en tijdens de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas, die een nevengeul gaat aanleggen nabij de Maasband, onderzoek gaan doen naar landschapshistorische elementen. Het betreft een Citizen Science project binnen de kaders van het academisch project Landschapsbiografie van de Maas van universiteit van Maastricht en het Limburgs Museum. Dit gebeurd in nauw overleg met het Consortium Grensmaas.

Door de aanleg van de circa 8 m diepe nevengeul zal een deel van het oude cultuurlandschap verdwijnen. In eerste instantie is door de RCE in 2005 besloten, om binnen het gebied waar de nevengeul gaat komen, slechts beperkt archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren. In 2019 is door de Stichting Erfgoed Stein in samenwerking met het LGOG op initiatief van de heer H. Wijnen, aangegeven dat het geplande beperkte archeologische onderzoek binnen een drietal aandachtsgebieden van beperkte omvang geen rechtdoet aan de (verwachte) landschapshistorische waarden binnen het 37 hectare grote plangebied.

Voorgesteld is om alsnog een integraal landschapshistorisch onderzoek uit te laten voeren naar het (post)middeleeuwse cultuurlandschap. Op basis van overleg tussen het Consortium Grensmaas, de RCE en de leden van de opgerichte landschapshistorische werkgroep ‘Maasbandproject’, is besloten om de in 2005 vastgestelde aandachtsgebieden ter plaatse van de geplande nevengeul bij Maasband los te laten en in plaats daarvan in samenwerking met de werkgroep over te gaan tot de uitvoering van dit landschapshistorisch onderzoek. De hoofddoelstelling is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het functioneren van het relatief jonge Maasdallandschap, in het bijzonder van de historische nederzetting Maasband met omliggend oud cultuurland, in relatie tot de vroegere dynamiek van de Maas. De eerste fase in het landschapshistorisch onderzoek betreft het uitvoeren van een bureaustudie. De resultaten hiervan, inclusief een hierop gebaseerd verwachtingsmodel, en op basis daarvan geselecteerde onderzoekslocaties, en de aard van het veldonderzoek ter plaatse, zijn weergegeven in een rapportage (PDF, 9.4 MB).

Voor meer informatie volg vooral de Facebookpagina: Maasbandproject

 

Foto-expeditie Maasband

Door de aanleg van een nevengeul rondom Maasband zal het landschap sterk gaan veranderen. Zozeer dat je jezelf op enig moment zelfs gaat afvragen: “Hoe was het ook alweer?”
Het MaasBandProject streeft ernaar om de kennis van dit historisch rivierlandschap in al zijn facetten te vergroten en het huidige beeld te behouden. We zullen hiervoor langdurig veldonderzoek uitvoeren in aansluiting op de uitgebreide bureaustudie die al is verricht.
Naast dit wetenschappelijk onderzoek streven we er ook naar dat bewoners, gebruikers en bezoekers van dit landschap meedoen met dit onderzoek en ook meehelpen om het landschapsbeeld vast te leggen voor toekomstige generaties. Daarom willen we graag een foto-expeditie organiseren.

Landschap in beeld

Voor de foto-expeditie vragen we aan jou om foto’s te maken van het landschap in en rondom Maasband. Het kunnen ook mensen zijn die op de een of andere manier gebruikmaken van dit landschap, zoals boeren, wandelaars, vissers etc. Als je mensen op de foto zet, vraag dan wel eerst om toestemming en of je de foto mag publiceren. Wat je fotografeert, maakt dus niet uit, als het maar met het landschap van doen heeft. Bedenk tegelijkertijd welke betekenis de foto voor jou heeft. Het kan zijn dat je het beeld gewoon mooi vindt of dat je het jammer vindt dat het landschap met die oude boom of dijk op die plek verdwijnt. Misschien heb je wel fijne herinneringen aan die plek hebt of heb je iets gezien dat historisch interessant lijkt zoals bijvoorbeeld een oude grenssteen.
Geef als fotograaf c.q. landschapsonderzoeker zoveel mogelijk informatie over de plek die je vastlegt, waar je de foto hebt gemaakt en in welke richting je kijkt.

Deel je foto

De door jou gemaakte foto’s met jouw toelichting kun je vervolgens met ons delen. Stuur je digitale foto met bijbehorende (Word)tekst en je naam naar maasbandproject@gmail.com. Als wij de foto en tekst geschikt vinden, plaatsen wij deze op onze website zodat ook anderen kunnen zien en lezen waarom jij deze plek zo interessant of mooi vindt.
Over een jaar wordt er een fotowedstrijd met tentoonstelling georganiseerd waarvoor een professionele jury samen met het publiek een selectie van de meest aansprekende foto’s kiest. Uit deze selectie wordt een winnaar gekozen die een leuke prijs ontvangt.

Ga op expeditie rondom Maasband! Maak een mooie foto, geef aan waarom deze voor jou bijzonder is en stuur hem op. Wij kijken ernaar uit!

Tip: Zorg dat je met je fototoestel of telefoon op de hoogste resolutie fotografeert. Als je met je telefoon fotografeert, doe dat dan het liefste met het toestel horizontaal (landscape formaat). Zet ook je locatie (GPS) op je telefoon aan zodat deze automatisch bij je foto wordt opgeslagen.

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93