Boogbrug Veestraat

In januari van dit jaar is gestart met de sloop van de oude boogbrug over het spoor in de Veestraat. Op 29 augustus is de brug feestelijk geopend door wethouder Hendrix waarbij hij ondersteund werd door de Bieleman, Huub Paulissen van de Schutterij Sint Leendert uit Urmond. Het verkeer kan weer volledig gebruik maken van de nieuwe brug.

De nieuwe brug biedt naast gemotoriseerd verkeer ruim baan voor fietsers en voetgangers. De gemeente heeft ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in deze nieuwe duurzame verbinding tussen Stein en Urmond die zeker 75 tot 100 jaar meegaat.

Nalezen

Het project en de wijze van uitvoering is nader toegelicht op de bewonersbijeenkomst op 19 december jl. bij Van der Valk in Urmond. Belangstellenden zijn toen ook geïnformeerd over het project A2 route haven Stein en Poort van Stein. Hieronder tref je de presentaties en antwoorden op de gestelde vragen aan.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93