Samen bouwen Meerdel

Het plangebied Meerdel is mooi gelegen in het groen aan de Ur in Elsloo. Hier is nog een laatste stuk bouwgrond over. De gemeente heeft in samenwerking met Zaam Wonen besloten om de invulling daarvan over te laten aan de toekomstige bewoners.

De toekomstige bewoners kunnen zelf bepalen hoe ze willen wonen. Ze ontwerpen hun nieuwe woning van binnen en van buiten en kiezen zelf of ze gaan kopen of toch liever huren. Met prijzen vanaf € 210.000 voor een koopwoning of € 737,14 (prijspeil 2020) per maand voor een huurwoning komt deze droom zelfs voor starters binnen handbereik. Ook kunnen de toekomstige bewoners samen de eigen woonomgeving inrichten. Waar komen de huizen, de weg, de parkeerplaatsen en het parkje voor de toekomstige buurtbarbecue? In Meerdel in Elsloo is een uniek project van start gegaan.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Inhoud pagina

Laatste nieuws

Laatst bijgewerkt: 24 september 2021

20 september 2021: Start bouwrijp maken grondgebied Meerdel

In september starten de werkzaamheden om het woongebied Meerdel bouwrijp te maken. Dit bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • kappen van de bomen
 • verwijderen van alle obstakels
 • uitvoeren van grondwerkzaamheden (zodat er een egaal gebied ontstaat)
 • aanleggen van de afwatering (riolering en wadi’s) en nutsleidingen
 • aanleggen van nutsleidingen
 • aanleggen van de centraal door het plan gelegen bouwweg

De werkzaamheden starten in de week van 20 september en duurt ongeveer tot eind november 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Boekel Regionaal B.V.

Waaruit bestaan de vervolgfasen?

Na de bouwrijpfase wordt gestart met het aanleggen van de woningen. Deze worden uitgevoerd in opdracht van vereniging CPO Meerdel, zij zijn immers de toekomstige bewoners. Als de woningen eenmaal zijn gebouwd kan het terrein woonrijp gemaakt worden. Het woonrijp maken bestaat uit het afwerken van het terrein en het aanleggen van de verhardingen, speelvoorzieningen en het groen.

Het bouwen van de woningen zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 starten en ongeveer 1 jaar duren. Hierna kan gestart worden met het woonrijp maken.

29 april 2021: Bestemmingsplan Meerdel is vastgesteld

In opdracht van de gemeente Stein is een bestemmingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van woningbouw binnen het gebied Meerdel. Het bestemmingsplan heeft niet alleen betrekking op de bouw van 15 woningen, maar ook op de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg en de herinrichting van de openbare ruimte binnen het gebied.

Het ontwerpbestemmingsplan is medio februari 2021 ter inzage gelegd. Een aantal omwonenden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op het bestemmingsplan. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft het ontwerpplan ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 29 april jl.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep bij de Raad van State ingesteld. Daardoor is het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

10 juli 2020: Planvoorstel

De cpo-vereniging heeft in samenwerking met RUUM_Te Architecten uit Urmond een planvoorstel gemaakt om invulling te geven aan het plangebied Meerdel. De toekomstige bewoners hebben op maandag 6 en dinsdag 7 juli in het Maaslandcentrum in Elsloo hun planvoorstel gepresenteerd aan de huidige omwonenden. Na de presentatie was er nog de gelegenheid om vragen te stellen en om het planvoorstel verder te bespreken. De eerste reacties van de aanwezige buurtbewoners waren overwegend positief. 

Het college en de gemeenteraad van de gemeente Stein moeten overigens nog een besluit nemen over het verkavelingsvoorstel. De resultaten vanuit de omgevingsdialoog zijn hierbij erg belangrijk voor een zorgvuldige besluitvorming.

De afgelopen maanden hebben de toekomstige bewoners, die samen een ontwikkelvereniging hebben opgericht, in een aantal ontwerpsessies een planvoorstel gemaakt dat invulling geeft aan de eigen woonwensen, maar ook aan de behoefte van de buurt. Nadrukkelijk is gekozen voor een ruime opzet, waarbij het groen een belangrijke rol speelt. De kaveleilandjes zijn zo gesitueerd dat het zicht op het groene Urdal vanuit de bestaande woningen behouden blijft. Dit zorgt voor een rustiger straatbeeld, dat niet gedomineerd wordt door de woningen.

Ook aan de privacy van de huidige bewoners is gedacht. De woningen rechts (oosten) in het plangebied zijn geplaatst in eilandjes die wegkijken van de bestaande bebouwing. Links (westen) is er het bestaande hoogteverschil tussen het plangebied en de bebouwing in de Elserheggen. Om de inkijk daar tot een minimum te beperken, worden er hagen, struiken en bomen geplaatst die het zicht zullen onderbreken. Dit geldt ook voor de woningen die in het noorden grenzen aan het plangebied in de Meerdel. Ook tussen de tuinen van die woningen en het plangebied bestaat een klein hoogteverschil waarbij een groene omzoming de privacy van de bewoners moet waarborgen.

Samen met een aantal huidige buurtbewoners wordt gekeken hoe een nieuwe speeltuin vormgegeven kan worden binnen het plangebied. Nu al wordt aan schoolkinderen in Elsloo gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een speeltuin. Willen zij graag klauteren over bomen, met water spelen, voetballen, schommelen of fietsen? De kinderen krijgen een belangrijke rol bij het inrichten van de nieuwe speeltuin, zodat deze voldoet aan hun wensen. Van kinderen voor kinderen dus. Hoe de speeltuin er exact gaat uitzien, zal op een later moment samen met de kinderen bepaald worden.

Het planvoorstel van CPO Meerdel is in deze presentatie te bekijken. (PDF, 4.1 MB)

De presentatie is bedoeld om een beeld te geven van de invulling van de wijk door de toekomstige bewoners. Toch zijn ook al bouwvolumes opgenomen om de impressie van de toekomstige buurt zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken. Over de woningontwerpen hebben de cpo-leden zich echter nog niet uitgesproken. De uiteindelijke woningen kunnen dus afwijken van wat in de presentatie is opgenomen.

Mocht je naar aanleiding van het planvoorstel van de cpo-vereniging nog vragen, positieve feedback of verbeterpunten hebben, dan kun je contact opnemen met de cpo-vereniging via info.meerdel@gmail.com. Om alle opmerkingen tijdig te kunnen meenemen in het ontwikkelproces is het belangrijk om te reageren vóór 1 augustus.

Ondertekening overeenkomst Samen Bouwen Meerdel

Vorig jaar werd de cpo-vereniging opgericht en een overeenkomst getekend tussen de vereniging, de gemeente Stein en woningbouwvereniging Zaam Wonen. Daarna werd onlangs ook overeenstemming bereikt met RUUM_Te Architecten uit Urmond. Dit architectenbureau zal naast het ontwerp van de openbare ruimte ook de individuele woningen ontwerpen.

Op dit moment zijn de CPO-leden samen met het architectenbureau een structuurontwerp aan het opstellen van de verkaveling en de openbare ruimte. Dit proces is nog maar net gestart. Zodra er meer nieuws is over het ontwerp van de openbare ruimte zal dit met de betrokkenen worden gecommuniceerd.

Via de onderstaande link vind je het artikel over de ondertekening van de overeenkomst tussen de CPO-vereniging, de gemeente Stein en woningbouwvereniging Zaam Wonen

Ondertekening overeenkomst Samen Bouwen Meerdel

Reservelijst

Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar. Maar je kunt je wel nog aanmelden voor de reservelijst. Door inschrijving op de reservelijst kom je in aanmerking voor een kavel dat eventueel later vrijkomt. Als je interesse hebt in een kavel in het CPO-project, dien je je dus nog snel aan te melden.

Dit is hoe het werkt:

Koopwoning:

 • Vraag informatie op bij de cpo-vereniging via info@cpomeerdel.nl.
 • Voor een koopwoning download je hier het interesseformulier (PDF, 169.7 kB). Na dit formulier volledig te hebben ingevuld kun je dit mailen naar de CPO-vereniging via bovenstaand e-mailadres.
 • Om er zeker van te zijn dat je serieus geïnteresseerd bent, wordt er inschrijfgeld gevraagd. Dit gaat om een bedrag van € 100,-. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL22 RABO 0347 6342 73 ten name van CPO Meerdel met de vermelding “Interesse CPO Meerdel & Achternaam”. Wanneer er geen plek meer vrij komt en je dus niet in aanmerking komt voor deelname, krijg je het inschrijfgeld uiteraard terug.

Huurwoning:

 • Voor een huurwoning kun je meer informatie opvragen bij woningcorporatie Zaam Wonen, via info@zaam-wonen.nl.

Stel je vragen

Wanneer je interesse heb in het project of als geïnteresseerde toch nog vragen hebt, dan kun je meer informatie vinden in onze brochure die je hier kunt downloaden (PDF, 1.8 MB). Mocht je in de brochure nog niet alle informatie vinden die jij zoekt, dan kun je contact opnemen met de CPO-vereniging via info@cpomeerdel.nl of neem een kijkje op de website van CPO Meerdel.

Meer informatie over CPO Meerdel

CPO maakt het mogelijk

Om de ontwikkeling van een eigen huur- of koopwoning mogelijk te maken, werd een CPO-vereniging opgericht. CPO staat voor ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. Dit heel erg in opmars zijnde concept biedt heel wat mogelijkheden aan toekomstige bouwers! Google maar eens op CPO om te zien welke projecten er in Nederland al op deze manier zijn ontwikkeld. Hele wijken waar de toekomstige bewoners samen het ontwerp in eigen hand hebben genomen. Het levert geweldige woningen en vooral gezellige buurten op.

10 redenen om te kiezen voor CPO in Meerdel

 1. Ontwerp je eigen nieuwbouwwoning naar eigen wens
 2. Keuze uit starterswoning, tweekapper of vrijstaande woning
 3. Duurzame woningen met laag energieverbruik
 4. Huren of kopen
 5. Prijzen al vanaf € 210.000 en € 737 per maand
 6. Altijd de beste deal: je betaalt de kostprijs (en dus niet de marktprijs)
 7. Je kiest zelf partijen waarmee je wilt samenwerken
 8. Professionele begeleiding
 9. Ontwerp de hele buurt, samen met je toekomstige buren
 10. Prachtig wonen in het groen, aan het water

Co-creatie met je buren: leer je buren kennen, nog voordat het je buren zijn

Er worden niet alleen woningen gebouwd, ook worden er een band met de toekomstige buren opgebouwd. Doordat vanaf het begin vrij intensief met de nieuwe buren samengewerkt dient te worden, zijn de buren zeker geen onbekenden meer. Als er straks een kopje suiker geleend moet worden, kun je overal terecht.

Alleen zonnepanelen of volledig zelfvoorzienend? Hoe hoog leg jij de lat?

Er is veel ontwerpvrijheid, maar één ding is alvast zeker: het wordt een duurzaam stukje Elsloo. Juist omdat het plangebied samen met alle projectleden helemaal vanaf niks wordt opgezet, wordt er natuurlijk geprobeerd om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Het moeten de woningen van de toekomst worden! Als uitgangspunt is gekozen voor een zo energieneutraal mogelijke woningen.

Professionele begeleiding vanaf dag 1

Het project wordt vormgegeven samen met  specialisten van de gemeente Stein en adviesbureau Wijontwikkelensamen. Zij staan klaar om te adviseren en te ondersteunen. Er wordt hulp geboden bij de inrichting van de openbare ruimte (waar komen wegen, fietspaden en parkeerplaatsen) en alle voorzieningen (watervoorziening, zonnepanelen en laadpalen, wonen zonder gas). Maar ook bij het ontwerpen van de individuele woningen is er professionele begeleiding van een architect en externe adviseurs. Zo komen er straks niet alleen mooie en comfortabele woningen, maar ook woningen die praktisch en onderhoudsvriendelijk zijn met lage maandlasten.

De wijkindeling ligt nog open

Het indelen van de openbare ruimte en het verdelen van de kavels is in volle gang. Op dit moment heeft RUUM_Te Architecten een aantal voorstellen gedaan die zij verder zullen uitwerken. Op dit moment ligt er dus nog niet één plan dat doorontwikkeld wordt. Zodra het project in die fase is aanbeland, zullen ook de omwonenden hierover geïnformeerd worden.

Dit is er nu al bekend

 • Prijzen: vanaf € 210.000 (koop) of € 737,14 (huur)
 • Aantal woningen: 15 woningen
 • Locatie: het laatste vrije stuk van de wijk Meerdel in de kern Elsloo van de gemeente Stein.
 • Uitgangspunt: duurzame woningen met veel ontwerpvrijheid, in een omgeving die samen met toekomstige buren ingericht kan worden

Proces

Middels een schetsontwerp en voorlopig ontwerp wordt zowel de openbare ruimte als de woningen ontwikkeld. Globaal ziet het vervolgproces er als volgt uit:

 1. Architectenselectie (afgerond)
 2. Opstellen planning en voorbereiden workshops (afgerond)
 3. Ontwerpen van het stedenbouwkundig plan/ openbare ruimte (lopend)
 4. Verkavelingsplan uitwerken in plattegronden, doorsneden en gevels (lopend)
 5. Keuzes voor materialen en installaties
 6. Aannemerselectie
 7. Opstellen contracten betreffende grond-, bouw-, en ontwikkelkosten
 8. Bouw en oplevering


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Logo van Zaam wonenlogo provincie