Samen bouwen aan een unieke woonomgeving in Meerdel

Dinsdag 21 mei 2024

In Elsloo hebben vijftien inwoners van Stein samen met de gemeente en Zaam Wonen hun eigen huizen gebouwd in de wijk Meerdel. Ze richtten een vereniging op voor dit zogenaamde collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en bepaalden zelf de invulling van het gebied.

Bewoner en voorzitter van de vereniging Yves Schamp en wethouder Danny Hendrix kijken terug op samen bouwen in Meerdel.

De vijf huur- en tien koopwoningen in Meerdel aan de rand van Elsloo in het dal van de Ur zijn klaar. Aan de ene kant van de nieuwe weg liggen vijf sociale huurwoningen van Zaam Wonen plus één tweekapper. Aan de overzijde staan nog eens drie tweekappers en twee vrijstaande woningen. Alle percelen krijgen een haag van natuurlijke begroeiing, om de afscheiding tussen de huizen zo groen mogelijk te maken.

Waarom samen bouwen?

Wethouder Hendrix legt uit: “Als gemeente willen we meer verantwoordelijkheid bij bewoners neerleggen en tegemoet komen aan de wens van onze inwoners om samen iets te ondernemen in hun leefomgeving. Bij het collectief particulier opdrachtgeverschap komt dit allemaal samen. Bij andere gemeenten bleek het concept een succesvolle manier van samen bouwen.”

Samenwerking en rolverdeling

De gemeente moest wel een andere rol aannemen. “We verkochten de grond en behandelden de bestuursrechtelijke aspecten rondom het bestemmingsplan. Ook legden we de openbare ruimte en de speeltuin aan. Bij alle andere bouwtechnische zaken werkten we intensief samen met de bewoners en Zaam Wonen. De bewoners hadden veel invloed op de plek van de woningen. Ook het soort woningen dat er gebouwd werd, bepaalden ze zelf. Met een eerste schets hebben we een idee proberen te geven hoe de woningen kwamen te liggen.”

Yves Schamp gaat verder: “In deze schets lagen de woningen in een halve cirkel, maar dat bleek uiteindelijk niet de gewenste indeling voor zowel ons, als de buurt. De huidige indeling oogt een stuk ruimtelijker en heeft het voordeel dat het uitzicht op het groen voor de bewoners van de al bestaande huizen in de omgeving niet verloren gaat.”

Succes

Samen kijken ze terug op een succesvolle samenwerking. Wethouder Hendrix: “Het enthousiasme en de vastberadenheid van de bewoners speelden hierin een belangrijke rol. Ze wisten heel wat uitdagingen te overwinnen. Van stijgende bouwprijzen door corona en de oorlog in Oekraïne tot de buurt optimaal betrekken bij alle plannen. Samen hebben we een duurzame woonomgeving weten te creëren in een unieke buurt, met veel groen en energiezuinige woningen.”

Uitdagingen

Yves: “Door de prijsstijgingen hebben we bijvoorbeeld het ontwerp van de woningen moeten aanpassen. Van houtskeletbouw zijn we overgestapt naar stenen huizen en voor sommigen van ons betekende het zelfs toch kiezen voor een tweekapper in plaats van een vrijstaande woning. Ook moesten we ervoor zorgen dat alle kavels in een keer aangekocht werden en als er een deelnemer uit de vereniging stapte, moesten we zorgen voor een nieuwe deelnemer. Ondanks de uitdagingen hebben we een unieke woonplek weten te creëren. We hebben allemaal binnen ons eigen budget onze droomwoning kunnen bouwen met vrij uitzicht op het groene Urdal.”

Toekomst

Nu de nieuwe buurt zich langzaam vormt en de bewoners zich richten op de laatste bouwtechnische zaken van hun woning en de tuin, wordt er al stilletjes vooruit gekeken naar de eerste gezamenlijke barbecue in de buurt. Yves: “Als we allemaal gesetteld zijn en onze tuinen hebben aangelegd, wordt de CPO-vereniging opgeheven. Er wordt dan gekeken of de bewoners samen een buurtvereniging willen oprichten waarmee we samen activiteiten kunnen organiseren. En ja: daar hoort natuurlijk als eerste een buurtbarbecue bij.”

Inspirerend voorbeeld

Samen bouwen in Meerdel blijkt een inspirerend voorbeeld van wat er mogelijk is wanneer gemeenten, woningcorporaties en bewoners samenwerken aan de ontwikkeling van een duurzame en leefbare woonomgeving. Wethouder Hendrix kijkt alvast vooruit naar het volgende project: “In Oud-Stein zijn de eerste stappen gezet om via een CPO-concept samen met inwoners seniorenwoningen te bouwen. Want met de lessen geleerd uit dit project, blijft de toekomst van collectief particulier opdrachtgeverschap in onze hele gemeente veelbelovend.”

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93