Mantelzorgwaardering

Gemeente Stein waardeert de inzet van mantelzorgers. De invulling van de mantelzorgwaardering in 2021 wordt in mei bekend gemaakt op deze pagina en via de gemeentelijke communicatiekanalen.