Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering 2023

Gemeente Stein waardeert de inzet van mantelzorgers. Dankzij hun goede zorgen is het voor veel inwoners met een zorgvraag mogelijk om hun dagelijkse dingen te kunnen blijven doen.

Daarom zetten we op 10 november 2023 rond de Dag van de Mantelzorg alle geregistreerde mantelzorgers van onze inwoners weer in het zonnetje. Heb je je vóór 1 november 2023 geregistreerd als mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg? Dan ontvang je rond de dag van de Mantelzorg een mantelzorgwaardering. Nieuw geregistreerde mantelzorgers (vanaf 1 november 2023) ontvangen hun waardering eind december 2023.

Voorwaarden

De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering is een registratie als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid. Je kunt je laten registreren door een mail te sturen naar mantelzorgconsulent Katja Jeurissen via k.jeurissen@mantelzorgzuid.nl of door te bellen naar 043-321 50 46.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93