Het groene net

Het Groene Net is een lokaal energiebedrijf dat duurzame warmte biedt aan huishoudens en bedrijven in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. Doel is om 800 terajoule duurzame warmte te leveren; voldoende om 12.000 huishoudens van warmte te voorzien. De duurzame warmte is afkomstig van een aantal bedrijven op Chemelot. Denk aan restwarmte die vrijkomt bij industriële processen die anders verloren zou gaan.

Meer informatie op www.hetgroenenet.nl