Energiebespaaractie

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Dit merken we allemaal aan onze energierekening. Er blijft minder over voor het huishoudbudget. Daar willen we als gemeente iets aan doen! Daarom: voor iedereen die in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag, biedt de gemeente Stein nu een extra helpende hand om de energiekosten te verlagen.

Onlangs heeft de gemeente Stein heeft besloten om de inkomensgrens voor zowel de landelijke energietoeslag 2022 als de Steinse energiebespaaractie, te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum inkomen. Hierdoor wordt in Stein een grotere groep inwoners, die de gevolgen van stijgende energieprijzen ervaren, geholpen.

Hulp bij hoge energiekosten

Naast de landelijke steun via de energietoeslag biedt de gemeente biedt steun bij de hoge energiekosten via de Tijdelijke tegemoetkoming energiekosten en de energiebespaaractie. Lees meer over de hulp bij hoge energiekosten.