DOP Stein

Opdeling in 4 wijken

Ten behoeve van de DOPsgewijze aanpak is de kern Stein opgedeeld in vier wijken:

  • Nieuwdorp
  • Oud-Stein
  • Kerensheide
  • Centrum

Nieuwdorp

In Nieuwdorp zijn de DOP activiteiten ondergebracht in een stichting:

  • Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp

Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp

De stichting Buurtcentrum Nieuwdorp houdt zich bezig met het beheer van het buurtcentrum, tijdelijk gevestigd in de voormalige Don Bosco school. Er worden tal van activiteiten op touw gezet die voor de leefbaarheid in de buurt. Buurtcentrum Nieuwdorp is de ontmoetingsplek voor wijkbewoners waar men gezellig samen kan zijn met buurtgenoten, nieuwe mensen leert kennen, een kaartje kan leggen, puzzelen, handwerken enz.

Alle informatie kun je vinden op deze pagina.. Elke week vindt er in het buurtcentrum een inloopspreekuur plaats waar je met vragen terecht kunt over de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp).

Wijkactieprogramma

"Als inwoners hebben we de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd om Nieuwdorp een boost te geven. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen! Dat is voor ons als DOP Nieuwdorp de aanleiding geweest voor het opzetten van een actieprogramma voor de wijk Nieuwdorp. Kortom, een wijkactieprogramma", zegt Henk van Mulken, voorzitter Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp.

"De thema’s waar we ons komende jaren voor gaan inzetten zijn: ‘Bruisend Hart’, ’Duurzaamheid’, ’Aanpak huurwoningen’, ‘Communicatie’ en ‘Sociale kracht & kwetsbaarheid’. Wij werken samen met medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP Nieuwdorp aan het wijkactieprogramma. Het zijn uiteindelijk de inwoners die samen vorm geven aan de toekomst van onze wijk."

Alle informatie over de voortgang kun je vinden op deze pagina van Nieuwdorp.

Oud-Stein

De Dop-activiteiten in Oud-Stein zijn ondergebracht in Stichting Buurtwerk Oud-Stein. Deze stichting organiseert ontmoetingsmomenten in een ruimte in De Moutheuvel. In een ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten, een kaartje leggen, handwerken en nog meer behoren tot de mogelijkheden. Deze locatie is een uitvalsbasis voor diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld georganiseerde wandelingen. Meer informatie kun je vinden op deze Facebookpagina.

Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers actief op het gebied van onderhoudswerkzaamheden aan natuurgebied ’t Brook, een pareltje in de Steinse natuur.

Kerensheide

De stichting WijKerenshei zet in op leefbaarheid en zelfredzaamheid. Begin 2019 werd een vaste ontmoetingsruimte geopend in een klaslokaal van de basisschool Kerensheide. In 2022 zijn de activiteiten ondergebracht in het leegstaande restaurant Francois aan de Mauritsweg 96. Een plek voor iedereen uit de wijk. 

Meer informatie kun je opvragen via wijkerenshei@gmail.com of loop eens binnen, op maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

De stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide houdt zich bezig met de transformatie van de kerk tot wijkcentrum. Uitgangspunten hierbij zijn de instandhouding van dit beeldbepalende gebouw met een nieuwe bestemming die recht doet aan de behoeften binnen de gemeenschap Kerensheide.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook de ontmoetingsactiviteiten van stichting WijKerenshei in dit herbestemde gebouw gaan plaatsvinden.

Centrum

De aftrap van DOP Stein centrum vond plaats op 16 januari 2019. Ongeveer veertig inwoners kwamen naar de informatieavond en hebben gekeken naar de ontwikkelingen van Centrum Stein. Als belangrijkste thema kwam hierbij de behoefte aan laagdrempelig ontmoeten naar voren. Gelet op de centrale ligging van De Moutheuvel én de ontmoetingsruimte van stichting Buurtwerk Oud-Stein op die locatie is besloten de ontmoetingsfunctie ook open te stellen voor inwoners van het centrum.

Coördinatiegroep

Alle activiteiten in de kern Stein worden gecoördineerd door een coördinatiegroep, bestaande uit twee burgers, een medewerker van Partners in Welzijn en de dorpscontactpersoon van de gemeente Stein. Zij helpen en houden waar nodig, werkgroepen op gang en organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle leden van de diverse werkgroepen uit de vier wijken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ideeën worden uitgewisseld, kan er van elkaar worden geleerd en kunnen successen worden gedeeld.

Wil je jouw steentje bijdragen aan plannen in de buurt? Heb je zelf ideeën? Neem via deze pagina contact op met de dorpscontactpersoon voor Stein. Hij brengt jou in contact met de werkgroep of stichting die hierover gaat.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.