DOP Stein

Opdeling in 4 wijken

Ten behoeve van de DOPsgewijze aanpak is de kern Stein opgedeeld in vier wijken:

  • Nieuwdorp
  • Oud-Stein
  • Kerensheide
  • Centrum

Nieuwdorp

In Nieuwdorp zijn de DOP activiteiten ondergebracht in 2 stichtingen:

  • Stichting Buurtwerk Nieuwdorp
  • Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp

Stichting Buurtwerk Nieuwdorp

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Nieuwdorp. Stichting Buurtwerk doet dit o.a. middels haar loopgroep (vroegere wijkteam) die bij haar rondgang let op onveilige situaties in de wijk en dat meldt aan de betrokken partij(en) (bewoners, gemeente, politie, etc.) Stichting Buurtwerk werkt ook aan de bevordering van de sociale cohesie in de wijk. De stichting is intensief betrokken geweest bij de realisatie van zowel de speeltuintjes als de hondenspeelweide.

Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp

De stichting Buurtcentrum Nieuwdorp houdt zich bezig met het beheer van het buurtcentrum, tijdelijk gevestigd in de voormalige Don Bosco school. Er worden tal van activiteiten op touw gezet die ten goede komen aan de leefbaarheid in de buurt. Buurtcentrum Nieuwdorp is de ontmoetingsplek voor wijkbewoners waar men gezellig samen kan zijn met buurtgenoten, nieuwe mensen leert kennen, een kaartje kan leggen, puzzelen, handwerken enz.

Alle informatie is te vinden op www.buurtcentrum-nieuwdorp.nl. Elke week vindt er in het buurtcentrum een inloopspreekuur plaats waar je met vragen terecht kunt over de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp).

Wijkactieprogramma

"Als inwoners hebben we de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd om Nieuwdorp een boost te geven. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen! Dat is voor ons als DOP Nieuwdorp de aanleiding geweest voor het opzetten van een actieprogramma voor de wijk Nieuwdorp. Kortom, een wijkactieprogramma", zegt Henk van Mulken, voorzitter Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp.

"De thema’s waar we ons komende jaren voor gaan inzetten zijn: ‘Bruisend Hart’, ’Duurzaamheid’, ’Aanpak huurwoningen’, ‘Communicatie’ en ‘Sociale kracht & kwetsbaarheid’. Wij werken samen met medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP Nieuwdorp aan het wijkactieprogramma. Het zijn uiteindelijk de inwoners die samen vorm geven aan de toekomst van onze wijk."

Procesgroep  WAP Nieuwdorp

De leden van de procesgroep WAP Nieuwdorp, v.l.n.r.:

Karel Smitsmans (directeur Zaam Wonen), Maurice Jennekens (beleidsmaker ruimte, gemeente) Rob Meijers (dorpscontactpersoon Stein, gemeente); Henk van Mulken (voorzitter Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp) en Cor Gabriels (coördinatiegroep DOP Stein)

Oud-Stein

De Dop-activiteiten in Oud-Stein zijn ondergebracht in Stichting Buurtwerk Oud-Stein. Deze stichting organiseert ontmoetingsmomenten in een ruimte in MFC De Grous. In een ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten, een kaartje leggen, handwerken e.d. behoort tot de mogelijkheden. Tevens fungeert deze locatie als uitvalsbasis voor diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld georganiseerde wandelingen.
Meer info kunt u vinden op www.facebook.com/dop.oudstein.5

Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers actief op het gebied van onderhoudswerkzaamheden aan natuurgebied ’t Brook, een pareltje in de Steinse natuur.

De werkgroep VROM heeft punten zoals het reduceren van fijnstof en geluid op het programma staan.

De werkgroep Fanfarezaal tenslotte heeft als thema de herbestemming van dit gebouw.

Kerensheide

De stichting WijKerenshei zet in op leefbaarheid en zelfredzaamheid.
Begin 2019 werd een vaste ontmoetingsruimte geopend in een klaslokaal van de basisschool Kerensheide. Een plek voor iedereen uit de wijk. Als trotse vrijwilliger en initiatiefneemster van de werkgroep WijKerenshei vertelt Marianne Cals haar verhaal.

Wekelijks worden op drie dagdelen activiteiten georganiseerd. Op maandag wordt er gewandeld, op dinsdag is de wekelijkse inloopmiddag en op zaterdag kan men deelnemen aan yoga. Bezoeker Albert Cremers: “Ik vind het echt een uitkomst voor onze wijk. De activiteiten zijn heel divers. Er is voor ieder wat wils. Iedere keer is het weer lekker druk en vooral gezellig. Ik hoop dat steeds meer mensen van de wijk Kerensheide gebruik gaan maken van de mogelijkheden die hier geboden worden.”

De stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide houdt zich bezig met de transformatie van de kerk tot wijkcentrum. Uitgangspunten hierbij zijn de instandhouding van dit beeldbepalende gebouw met een nieuwe bestemming die recht doet aan de behoeften binnen de gemeenschap Kerensheide.

Het onderhoud van het groen rondom de kerk is ondergebracht in de werkgroep Rondom de Toren. De werkgroep VROM houdt zich bezig met de reductie van fijnstof en geluidsoverlast, evenals de ontwikkelingen rondom de Poort van Stein en Steinerbos. De werkgroep speelruimte tenslotte heeft zorggedragen voor de herinrichting van de speelvoorzieningen in de Meijerstraat, Pennerstraat en Dellevaetestraat en houdt zich nu bezig met het beheer en onderhoud hiervan.

Centrum

De aftrap van DOP Stein centrum vond plaats op 16 januari 2019. Een 40-tal inwoners kwamen naar de informatieavond en hebben gekeken naar de ontwikkelingen van Centrum Stein. Als belangrijkste thema kwam hierbij de behoefte aan laagdrempelig ontmoeten naar voren.
Gelet op de centrale ligging van MFC de Grous én de ontmoetingsruimte van stichting Buurtwerk Oud-Stein op die locatie is besloten de ontmoetingsfunctie ook open te stellen voor inwoners van het centrum.

Coördinatiegroep

Alle activiteiten in de kern Stein worden gecoördineerd door een coördinatiegroep, bestaande uit twee burgers, een medewerker van Partners in Welzijn en de dorpscontactpersoon van de gemeente Stein. Zij helpen en houden waar nodig, werkgroepen op gang en organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle leden van de diverse werkgroepen uit de vier wijken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ideeën worden uitgewisseld, kan er van elkaar worden geleerd en kunnen successen worden gedeeld.

Wilt u uw steentje bijdragen aan initiatieven in de buurt? Heeft u zelf suggesties? Neem dan contact op met de dorpscontactpersoon voor Stein. Hij brengt u in contact met de betreffende werkgroep of stichting.

Ook wanneer u vragen heeft over het voorgaande kunt u bij hem terecht.

Rob Meijers
Dorpscontactpersoon Stein
Email: rob.meijers@gemeentestein.nl
Tel. 06 - 24900153


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.