DOP Stein

Activiteiten

Maandag 8 januari 2018

Activiteiten Januari Dop Nieuwdorp (PDF, 418.4 kB)

Dop Nieuwdorp Flyer (PDF, 4.0 MB)

4 wijken

Ten behoeve van de DOPsgewijze aanpak is de kern Stein opgedeeld in vier wijken:

  • Nieuwdorp
  • Oud-Stein
  • Kerensheide
  • Centrum

In Nieuwdorp, Kerensheide en Oud-Stein is de aanpak reeds actief, Stein-Centrum wordt in de loop van 2018 opgestart. De inwoners zijn aan de slag gegaan met talrijke activiteiten/thema’s, waarover u hieronder beknopte informatie kunt vinden.

Nieuwdorp

In Nieuwdorp zijn alle DOP activiteiten inmiddels ondergebracht in twee stichtingen:

  • Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp
  • Stichting Buurtwerk Nieuwdorp

Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp houdt zich bezig met de ontwikkeling van de voormalige Don Bosco school tot buurtcentrum. Vrijwilligers stropen hun mouwen op en er worden diverse activiteiten op touw gezet die ten goede komen aan de leefbaarheid in de buurt.

Stichting Buurtwerk Nieuwdorp houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen in de wijk, evenals de hondenspeelweide. Deze voorzieningen zijn overigens mede door de inspanningen van de leden tot stand gekomen. Daarnaast maakt het wijkteam onderdeel uit van deze stichting. Het wijkteam controleert frequent de veiligheid, orde en netheid in de buurt.

Naast deze twee stichtingen is er nog een werkgroep MISA 2.0. Deze werkgroep houdt zich bezig met de multifunctionele invulling van sport accommodaties bij sportpark ’t Hetjen.

Alle thema’s zijn gebundeld in een integrale visie van Nieuwdorp, die hieronder in de bijlagen is te raadplegen.

Oud-Stein

In Oud-Stein zijn meerdere werkgroepen actief. Er is een werkgroep die initiatieven ontwikkelt m.b.t. de openbare ruimte en de leefbaarheid. Denk hierbij aan o.a. de aanleg van geveltuintjes, het onderhoud van natuurgebied ’t Brook of aan activiteiten voor ouderen. De werkgroep VROM heeft punten zoals het reduceren van fijnstof en geluid op het programma staan. Een goede aansluiting tussen het nieuwe winkelcentrum en de winkels in Oud-Stein, de combinatie tussen Meimarkt en kermis en parkeren zijn thema’s die de werkgroep Ondernemersklimaat bezig houdt. De werkgroep Fanfarezaal tenslotte heeft als thema de herbestemming van dit gebouw.
Alle thema’s zijn gebundeld in een integrale visie van Oud-Stein (PDF, 2.3 MB).

Kerensheide

In de wijk Kerensheide zijn een vijftal groepen actief. Allereerst de werkgroep herbestemming kerk, waarvan de activiteiten recent zijn ondergebracht in een stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide. Zoals de naam al aangeeft houdt men zich bezig met de transformatie van de kerk tot wijkcentrum. De werkgroep WijKerenshei zet in op leefbaarheid en zelfredzaamheid. Vooruitlopend op het nieuwe wijkcentrum sluiten de activiteiten hierop aan. Het reactiveren van de kerkklok en het onderhoud van het groen rondom de kerk is ondergebracht in de werkgroep Rondom de Toren. De werkgroep VROM houdt zich bezig met de reductie van fijnstof en geluidsoverlast, evenals de ontwikkelingen rondom de Poort van Stein en Steinerbos. De werkgroep speelruimte tenslotte heeft zorggedragen voor de herinrichting van de speelvoorzieningen in de Meijerstraat, Pennerstraat en Dellevaetestraat en houdt zich nu bezig met het beheer en onderhoud hiervan.

Coördinatiegroep

Alle activiteiten in de kern Stein worden gecoördineerd door een coördinatiegroep, bestaande uit twee burgers, een medewerker van Partners in Welzijn en de dorpscontactpersoon van de gemeente Stein. Zij helpen en houden waar nodig, werkgroepen op gang en organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle leden van de diverse werkgroepen uit de vier wijken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ideeën worden uitgewisseld, kan er van elkaar worden geleerd en kunnen successen worden gedeeld.

Wilt u uw steentje bijdragen aan initiatieven in de buurt? Heeft u zelf suggesties? Neem dan contact op met de dorpscontactpersoon voor Stein. Hij brengt u in contact met de betreffende werkgroep.

Rob Meijers
Dorpscontactpersoon Stein
Email: rob.meijers@gemeentestein.nl
Tel. 06 - 24900153

Downloadbare documenten:

Logo DOP Stein