DOP Stein

Activiteiten

4 wijken

Ten behoeve van de DOPsgewijze aanpak is de kern Stein opgedeeld in vier wijken:

  • Nieuwdorp
  • Oud-Stein
  • Kerensheide
  • Centrum

De inwoners zijn aan de slag gegaan met talrijke activiteiten/thema’s, waarover u hieronder beknopte informatie kunt vinden.

In Nieuwdorp, Kerensheide en Oud-Stein is de aanpak reeds actief, Stein-Centrum wordt begin 2019 opgestart.

Nieuwdorp

In Nieuwdorp is eind 2018 gestart met een proces om te komen tot een Wijkactieprogramma. Het vastgestelde procesvoorstel kun je hier (PDF, 1.1 MB) terugvinden. Het DOP, Zaam Wonen en de gemeente bundelen hierin de krachten en gaan graag het gesprek aan met de wijkbewoners en stakeholders om tot een gedragen actieprogramma te komen.
Het is een opvolging van de visie voor Nieuwdorp (PDF, 14.4 MB)  uit 2016 die door het DOP is opgesteld en waarvan ca. 90% is gerealiseerd. Denk aan het tijdelijk Buurtcentrum aan de Bergenkenstraat, de hondenspeelweide aan de Kinskystraat en de speeltuin aan de Woeringenstraat.

De leden van de procesgroep WAP Nieuwdorp

De leden van de procesgroep WAP Nieuwdorp, v.l.n.r.:
Karel Smitsmans (directeur Zaam Wonen), Maurice Jennekens (beleidsmaker ruimte, gemeente) Rob Meijers (dorpscontactpersoon Stein, gemeente); Henk van Mulken (voorzitter Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp) en Cor Gabriels (coördinatiegroep DOP Stein

In Nieuwdorp zijn alle DOP activiteiten inmiddels ondergebracht in twee stichtingen:

Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp houdt zich bezig met de ontwikkeling van de voormalige Don Bosco school tot buurtcentrum. Vrijwilligers stropen hun mouwen op en er worden diverse activiteiten op touw gezet die ten goede komen aan de leefbaarheid in de buurt.

Stichting Buurtwerk Nieuwdorp houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen in de wijk, evenals de hondenspeelweide. Deze voorzieningen zijn overigens mede door de inspanningen van de leden tot stand gekomen. Daarnaast maakt het wijkteam onderdeel uit van deze stichting. Het wijkteam controleert frequent de veiligheid, orde en netheid in de buurt.

Naast deze twee stichtingen is er nog een werkgroep MISA 2.0. Deze werkgroep houdt zich bezig met de multifunctionele invulling van sport accommodaties bij sportpark ’t Hetjen.

Oud-Stein

In Oud-Stein zijn meerdere werkgroepen actief. Er is een werkgroep die initiatieven ontwikkelt m.b.t. de openbare ruimte en de leefbaarheid. Denk hierbij aan o.a. de aanleg van geveltuintjes, het onderhoud van natuurgebied ’t Brook of aan activiteiten voor ouderen/ontmoeten.

De werkgroep VROM heeft punten zoals het reduceren van fijnstof en geluid op het programma staan.

De werkgroep Fanfarezaal tenslotte heeft als thema de herbestemming van dit gebouw.
Alle thema’s zijn gebundeld in een integrale visie van Oud-Stein (PDF, 2.3 MB).

Kerensheide

In de wijk Kerensheide zijn een vijftal groepen actief. Allereerst de werkgroep herbestemming kerk (PDF, 170.5 kB), waarvan de activiteiten recent zijn ondergebracht in een stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide te zien in de deze presentatie (PDF, 3.4 MB). Zoals de naam al aangeeft houdt men zich bezig met de transformatie van de kerk tot wijkcentrum. De werkgroep WijKerenshei zet in op leefbaarheid en zelfredzaamheid. Vooruitlopend op het nieuwe wijkcentrum sluiten de activiteiten hierop aan. Begin 2019 werd een vaste ontmoetingsruimte geopend. Een plek voor iedereen uit de wijk. Als trotse vrijwilliger en initiatiefneemster van de werkgroep WijKerenshei vertelt Marianne Cals haar verhaal. Het reactiveren van de kerkklok en het onderhoud van het groen rondom de kerk is ondergebracht in de werkgroep Rondom de Toren. De werkgroep VROM houdt zich bezig met de reductie van fijnstof en geluidsoverlast, evenals de ontwikkelingen rondom de Poort van Stein en Steinerbos. De werkgroep speelruimte tenslotte heeft zorggedragen voor de herinrichting van de speelvoorzieningen in de Meijerstraat, Pennerstraat en Dellevaetestraat en houdt zich nu bezig met het beheer en onderhoud hiervan.

Centrum

Op 16 januari 2019 trapten we DOP Stein Centrum af in MFC De Grous. 40 inwoners kwamen hierop af en hebben gekeken naar de ontwikkelingen van Centrum Stein. We gingen op zoek naar waar zij zich voor in willen zetten en wat ze belangrijk vinden. Ook Ien Plum was erbij. Zij vertelt in deze video waarom ze zich graag wil inzetten binnen DOP Stein Centrum. Aan het eind van de avond werd er zelfs al een werkgroep van vijf inwoners gevormd. Zij gaan zich inzetten om onder andere een ontmoetingsplek in de wijk te creëren. Op donderdag 24 januari gaan ze hierover verder brainstormen samen met DOP Oud Stein. “Ik ga ervan uit dat het een succes word, want ik was hier niet alleen vanavond”, vertelt Ien lachend.

Coördinatiegroep

Alle activiteiten in de kern Stein worden gecoördineerd door een coördinatiegroep, bestaande uit twee burgers, een medewerker van Partners in Welzijn en de dorpscontactpersoon van de gemeente Stein. Zij helpen en houden waar nodig, werkgroepen op gang en organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle leden van de diverse werkgroepen uit de vier wijken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ideeën worden uitgewisseld, kan er van elkaar worden geleerd en kunnen successen worden gedeeld.

Wilt u uw steentje bijdragen aan initiatieven in de buurt? Heeft u zelf suggesties? Neem dan contact op met de dorpscontactpersoon voor Stein. Hij brengt u in contact met de betreffende werkgroep.

Rob Meijers
Dorpscontactpersoon Stein
Email: rob.meijers@gemeentestein.nl
Tel. 06 - 24900153

Logo DOP Stein