Buurtbemiddeling

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een middel om buren met onderlinge problemen en ergernissen te helpen. Denk daarbij aan ergernissen zoals geluidsoverlast, ruzie over erfafscheidingen, huisdieren, kinderen, rommel, parkeren, pesterijen en intimidatie. Het zijn vaak conflicten die zijn ontstaan als gevolg van het ontbreken van communicatie tussen bewoners. Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die worden ondersteund door een professioneel coördinator Buurtbemiddeling van Partners in Welzijn.  De rol van buurtbemiddelaars is niet om problemen op te lossen of mogelijke oplossingen aan te dragen, maar om het proces te begeleiden. Buurtbemiddelaars starten door echt de luisteren, zij kunnen buren helpen samen in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. Hierdoor kan meer begrip voor elkaar ontstaan.

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsproject van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Basisteam Westelijke Mijnstreek, woningcorporaties Zaam Wonen, Zo Wonen, Woonpunt en Wonen Limburg en de uitvoerende partij Partners in Welzijn.

Voor wie is buurtbemiddeling bedoeld? Wanneer kom je ervoor in aanmerking?

Iedereen kan melden! De inwoners zelf, maar ook bijv. gemeente en politie, zolang de betreffende mensen hiervan op de hoogte zijn en daarmee akkoord gaan.

Hoe gaat buurtbemiddeling in zijn werk?

De uitgangspunten van Buurtbemiddeling kort samengevat:

 • Buurtbemiddeling gebeurt voor én door bewoners.
 • Centraal staat de aanpak van overlast en conflicten tussen bewoners.
 • Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie.
 • Twee buurtbemiddelaars (per casus) ondersteunen beide partijen in een conflict.
 • De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel.
 • Deelname aan Buurtbemiddeling is gratis en daardoor laagdrempelig.
 • Een bemiddelingsgesprek vindt plaats op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
 • Dit betekent dat iemand die vrijwillig het buurtbemiddelingsproces ingaat, ook  constructief daarin moet meegaan.
 • Buren zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) hun conflict.
 • Zelf bedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Waarvoor is buurtbemiddeling niet geschikt?

 • Conflicten binnen een familie.
 • Conflicten met een instantie (ongelijkwaardige partners).
 • Situaties die niet veilig lijken voor buurtbemiddelaars.
 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie of strafbare feiten, verslavingsproblematiek, psychische of psychiatrische problematiek, mensen die niet goed aanspreekbaar zijn of niet toerekeningsvatbaar zijn.
 • Reeds langslepende “uitgekauwde” conflicten.
 • Conflicten met een lopende rechtsprocedure.

Hoe men het kan aanvragen?

Melding maken bij Buurtbemiddeling kantelefonisch via het telefoonnummer 06 22968998, of per mail via buurtbemiddeling@piw.nl.
Of kijk op www.Buurtbemiddeling-wm.nl

Word jij vrijwilliger bij buurtbemiddeling?

Ben jij van nature een bemiddelaar en doe je graag vrijwilligerswerk? Dan is Partners in Welzijn (PIW) op zoek naar jou!

PIW zoekt mensen met uiteenlopende achtergronden en verschillende leeftijden. Een speciale opleiding is niet vereist. Ben je van huis uit al een vredestichter, ben je minimaal 21 jaar, kun je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je minimaal één keer per maand bemiddelen? Dan is buurtbemiddeling iets voor jou!

Interesse en meer info? Neem dan contact op met Anne Fingskes (coördinator buurtbemiddeling) via telefoonnummer 046-4575700 of per mail via afingskes@piw.nl. Kijk ook https://partners-in-welzijn.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93