Bijstand voor gevestigde, oudere en startende zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen ze dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die onvoldoende inkomsten hebben uit hun bedrijf, is er de IOAZ of de regeling oudere zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2019 is de uitvoering van de BBZ  / IOAZ overgedragen aan het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Door deze samenwerking op Zuid-Limburgse schaal kunnen wij de kwaliteit en de continuïteit van deze dienstverlening blijven garanderen. Voor alle vragen over het doen van een aanvraag, lopende zaken of overige onderwerpen kunt u terecht bij:

Zelfstandigenloket Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Telefoon: 06-27196531
E-mail: zelfstandigenloket@maastricht.nl

Voorwaarden en vragen                                                                                                         

Kijk voor voorwaarden en vragen over een bijstandsuitkering op:

Meer weten?

Voor meer informatie kunnen mensen met een lopende uitkering bellen naar 046- 477 73 04. Mensen die een uitkering willen aanvragen kunnen bellen naar Vidar 046 - 477 71 30.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93