Bijstand voor gevestigde, oudere en startende zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen ze dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die onvoldoende inkomsten hebben uit hun bedrijf, is er de IOAZ of de regeling oudere zelfstandigen. Ook zijn er mogelijkheden voor startende ondernemers vanuit een uitkeringssituatie. De gemeente voert deze regelingen uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden.

Voorwaarden en vragen                                                                                                         

Kijk voor voorwaarden en vragen over een bijstandsuitkering op:

Meer weten?

Voor meer informatie kun je tijdens kantoordagen telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente via telefoonnummer 046-43 59 393.