Asbest

Asbestverwijdering door particulieren

Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden of het bewerken van asbesthoudende materialen. Door middel deze publicatie willen wij je informeren omtrent (veilige) asbestverwijdering.

Hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest hoef je meestal niet direct te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar op.

Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Een particulier mag niet zelf niet-hechtgebonden asbest verwijderen van een bouwwerk. In dat geval moet je het afschermen of (laten) verwijderen. Je schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Dit bedrijf geeft aan hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen.

Huur je een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Wanneer mag een particulier zelf asbest verwijderen

Je mag als particulier op grond van het asbestverwijderingsbesluit 2005 zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen, als het materiaal niet is beschadigd en er geen asbestvezels vrij kunnen komen. Dit is enkel toegestaan als wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  1. Het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel bedraagt waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader.
  2. Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader.

Sloopmelding

Als je voldoet aan voorgenoemde voorwaarden om zelf als particulier asbest te mogen verwijderen,
dan moet je eerst een sloopmelding in dienen bij de gemeente. Bij de sloopmelding dienen tenminste de volgende gegevens toegevoegd te worden:

  1. Aanvraagformulier sloopmelding.
  2. Situatietekening waarop aangegeven het bouwwerk, inclusief maatvoeringen (op schaal getekend) waarvan de asbest wordt verwijderd.
  3. Foto’s van het bouwwerk waarvan de asbest wordt verwijderd.

Het aanvraagformulier kun je downloaden of de aanvraag sloopmelding kun je digitaal indienen via het omgevingsloket. Binnen 4 weken ontvang je van de gemeente een acceptatie van de sloopmelding, waarna je kunt starten met het verwijderen van de toegestane asbesthoudende materialen.

Afvalstraat

De asbesthoudende materialen dienen direct na verwijdering op locatie te worden verpakt in luchtdichte plastic. Hierna kun je op vertoon van de sloopmelding als particulier de verpakte toegestane hoeveelheid asbesthoudende materialen vervolgens afvoeren naar de afvalstraat van de gemeente.

Asbest laten verwijderen door gecertificeerd bedrijf

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden om als particulier asbest te mogen verwijderen en er een risico is dat asbestvezels vrijkomen dan moeten de asbesthoudende materialen worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Er dient tevens een asbestinventarisatierapport te worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Op www.ascert.nl, de website van de Stichting Certificatie Asbest, vind je een overzicht van gecertificeerde bedrijven bij jou in de buurt die je kunnen adviseren en de asbestsaneringen kunnen uitvoeren.

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Die staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Financiering

Er zijn op dit moment geen subsidieregelingen voor het verwijderen van asbest.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93