Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor verenigingen en vrijwilligers

Dinsdag 1 augustus 2023

Voor veel verenigingen start in deze periode een nieuw seizoen. Vaak starten er dan ook nieuwe vrijwilligers, van wie we soms nog weinig weten. Dit terwijl we onze leden en vrijwilligers een prettige en veilige omgeving willen bieden. Een VOG draagt hier aan bij en is kosteloos aan te vragen.

Tijdens de opstart van een nieuw seizoen of jaar, worden vaak nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Zij gaan binnen de club aan de slag als bijvoorbeeld trainer, docent, (bege)leider, coach, verzorger, scheidsrechter of barvrijwilliger. Vaak is de club al lang blij wanneer voldoende vrijwilligers worden gevonden, maar worden zij niet actief gescreend. Dit terwijl we in veel gevallen nauwelijks iets weten over hun achtergrond. We gaan hierbij uit van iemands goede bedoelingen, terwijl in de media steeds vaker berichten verschijnen waaruit blijkt dat dit helaas niet altijd terecht is.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een maatregel die je als vereniging kunt nemen om de kans op seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag binnen de club te verkleinen. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen of (verstandelijk) gehandicapten bij een vereniging. Een VOG staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) vrijwilligers en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een organisatie kunnen uitoefenen.

Gratis aanvragen

De VOG is gratis aan te vragen voor vrijwilligers(organisaties) via de Regeling Gratis VOG. Bekijk de video waarin de regeling kort wordt uitgelegd of de websites www.gratisvog.nl en www.watdevog.nl.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93